Zastava Srbije

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU ČETIRI UDRUŽENJA SUDIJA I TUŽILACA: Cilj je da se formira Koordinaciono tijelo koje će rješavati probleme u pravosuđu

15.10.2020.


Predstavnici Udruženja sudija u BiH, Udruženja sudija u FBiH, Udruženja tužilaca FBiH i Udruženja žena sudija u BiH su potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji s namjerom da se formira Koordinaciono tijelo koje će rješavati probleme u pravosuđu.

To je ocijenjeno važnim jer trenutno postoji osam strukovnih udruženja, zbog čega je kritike uputila i Evropska komisija.

"U tako maloj zemlji, Bosni i Hercegovini, iznenađujuće je da postoji osam udruženja sudija i tužilaca. Zato je potpisivanje Memoranduma korak ka ujedinjenju i da se pokaže kao primjer ostatku zemlje", rekao je sudija Kees van der Weide uime Delegacije Evropske unije u BiH.

Po njegovim riječima, Koordinaciono tijelo treba se ograničiti na pitanja koja se tiču struke i osnovnih vrijednosti koje tužioci i sudije predstavljaju. To su pitanja nezavisnosti, odgovornosti i transparentnosti.

"Željeli bi da danas sva udruženja potpisuju ovaj Memorandum, ali to nažalost nije slučaj. Nadam se da je Memorandum početak promjena u pravosudnom sistemu u BiH. U prvom redu odlučili smo da zajednički djelujemo, a jedan od prvih zadataka bit će da se uključimo u proces donošenja zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH", rekao je predsjednik Udruženja sudija BiH Hakija Zajmović.

Predsjednica Udruženja tužilaca FBiH Šeila Heljić zaključila je da strukovna udruženja imaju značajnu ulogu u procesu očuvanja nezavisnosti, samostalnosti i nepristrasnosti tužilačke i sudijske funkcije.

"Zbog svih kritika koje smo pretrpjeli u posljednje vrijeme cilj nam je bio da se udružimo i zajedničkim djelovanjem da se uključimo u reformske procese koji su pred nama", rekla je Heljić.

Memorandum o razumijevanju i saradnji podrazumijeva da će u narednom periodu biti unaprijeđen rad pravosuđa i ojačan položaj nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.


IZVOR: Vebsajt Klix, 12.10.2020.

Naslov: Redakcija