Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 27. septembra 2023. godine 5. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

15.09.2023.


Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 

S A Z I V A M 

5. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.09.2023. godine u 10 sati.

Za 5. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I  R E D 

1. Prijedlog Zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – hitni postupak,

2. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom linijom – skraćeni postupak,

5.  Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima,

6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,

7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

8. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku,

9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica,

10. Prijedlog Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 2022.-2027. godina,

11. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “EPHZHB 1” od Privrednog društva Javno preduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar sa Prijedlogom zaključka,

12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat unapređenja kvaliteta zraka,

13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat finansiranja Razvojne politike zdravstvenog sektora,

14. Usaglašavanje Prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,

15. Izbori i imenovanja. 

NAPOMENA: Moguće je održavanje nastavka sjednice u četvrtak, 28.09.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 14.09.2023.

Naslov: Redakcija