Zastava Srbije

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU MJERA ZA SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOMAĆINSTVIMA I STIMULACIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI: Do kraja godine subvencije za struju penzionerima sa najnižim primanjima

15.07.2021.


Vlada Federacije BiH odlučila je da penzineri sa najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći imaju pravo na smanjenje troškova električne energije u domaćinstvima do kraja godine.

Odlukom su obuhvaćeni penzioneri s najnižom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi/centara za socijalni rad u FBiH.

Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, odnosno ispod 348 kWh mjesečno kod JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar)

Pravo na subvenciju kupac će moći ostvariti na samo jednom mjernom mjestu.

Iznos subvencije će biti iskazan na računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno može iznositi 5,50 KM kod JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, odnosno 7,00 KM za JP Elektroprivredu HZHB d.d. Mostar, u zavisnosti od potrošnje električne energije u obračunskom periodu.

U skladu sa Odlukom o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnostim, koja je u primjeni od 2011. godine, prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada, te je do sada za ove namjene izdvojeno 27 miliona konvertibilnih maraka.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 08.07.2021.

Naslov: Redakcija