Zastava Srbije

VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNOG INTERESA USTAVNOG SUDA RS: Neprihvatljiv zahtjev Kluba delegata

15.07.2020.


Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zaključcima vezi sa razmatranja Informacije o Rezoluciji o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta usvojenoj na 8. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici Četrnaestoj posebnoj sjednici održanoj 1. juna 2020. godine. Vijeće je u vezi sa navedenim zahtjevom Kluba delegata bošnjačkog naroda na sjednici donijelo rješenje kojim je odlučeno da predmetni zahtjev nije prihvatljiv.

Ovakvu odluku Vijeće je donijelo jer je ocijenjeno da, s obzirom na sadržinu osporenih Zaključaka kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizlazi da ovi akti ne sadrže norme opšteg karaktera već da je riječ o aktima kojim se izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u vezi predmetne Informacije. Zbog toga, Vijeće je utvrdilo, kao i više puta do sada u sličnim pravnim situacijama, da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih Zaključaka sa odredbama Ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Republike Srpske, 13.07.2020.

Naslov: Redakcija