Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH: Prijedlogom zakona uređuju se pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a te uvode obavezu sudija i tužilaca da izvijeste о svojoj imovini i interesima, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu

15.05.2023.


Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) – u novom tekstu i uz korekcije na sjednici koje će biti ugrađene prije dostavljanja Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri.

Usvajanje ovog zakona važan je iskorak u pravcu ispunjavanja jednog od 14 prioriteta Evropske komisije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

Donošenjem ovog zakona, koji uvažava odgovarajuća mišljenja i sugestije nadležnih evropskih institucija i tijela, želi se ojačati nezavisnost, odgovornost, efikasnost, profesionalnost i usklađenost pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH.

Praktično, ovaj prijedlog zakona, koji je pripremilo Ministarstvo pravde, naglašava načela integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTV-a BiH.

Izmjene i dopune Zakona, među ostalim, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a te uvode obavezu sudija i tužilaca da izvijeste о svojoj imovini i interesima, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu. Kao svojevrsni mehanizam za jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija bit će formiran odjel za provođenje postupka ро izvještajima. Istovremeno se odredbama ovog zakona pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTV-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Parlamentarna skupština BiH će u roku оd jedne godine оd stupanja na snagu ovog zakona donijeti zakon о Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji ćе biti potpuno usklađen sa standardima EU-a, kako je predviđeno u Mišljenju Evropske komisije о zahtjevu Bosne i Hercegovine zа članstvo u EU.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 11.05.2023.

Naslov: Redakcija