Zastava Srbije

SAVJET MINISTARA BIH: Јavna zaduženost BiH na kraju 2016. godine je iznosila oko 12 milijardi KM

15.05.2017.


Јavna zaduženost BiH iznosila je na kraju prošle godine 12,089 milijardi KM, od čega se na spoljni dug odnosi 8,53 milijarde KM ili 70,63 odsto, a na unutrašnji dug 3,55 milijardi KM ili 29,37 odsto, navodi se u informaciji o javnoj zaduženosti BiH na dan 31. decembra koju je usvojio Savjet ministara BiH.

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da u ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 54,28 odsto, Republika Srpska sa 45,04 odsto, Brčko distrikt sa 0,24 odsto, a institucije BiH sa 0,44 odsto. Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu u 2016. godini iznosilo je 39,78 odsto.

U spoljnom dugu najveće učešće imaju Svjetska banka - IDA i IBRD sa 33,44 odsto, Evropska investiciona banka sa 20,99 odsto, Međunarodni monetarni fond sa 12,25 odsto, Pariški klub sa 8,9 odsto, i Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,44 odsto.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 12.05.2017.

Naslov: Redakcija