Zastava Srbije

VLADA RS: Neprihvatljive odluke Ustavnog suda BiH kojom se podrivaju nadležnosti Republike Srpske i urušavaju egzistencijalne osnove njenog postojanja

15.03.2023.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 4. posebnu sjednicu, na kojoj je donijela Zaključak kojim je usvojila Informaciju u vezi sa aktom Predsjednika Republike Srpske, broj: 01-010-1173/23 od 03.03.2023. godine.

Vlada Republike Srpske, polazeći od privrženosti Republike Srpske Opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, smatra neprihvatljivim odluke Ustavnog suda BiH kojom se podrivaju nadležnosti Republike Srpske i urušavaju egzistencijalne osnove njenog postojanja.

Vlada zadužuje sve institucije izvršne vlasti Republike Srpske da pri izvršavanju svojih nadležnosti dosljedno poštuju i pridržavaju se Zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske vezanih za informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH br. 02/1-021-144/20 od 17.02.2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/20).

Takođe, Vlada preporučuje Pravobranilaštvu Republike Srpske i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove, da kod svih postupaka u upravnim stvarima vezanim za građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume ili šumsko zemljište, a gdje su stranke u postupcima nosioci svojine javnog prava (Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće, javna ustanova ili druge javne službe koji su nosioci svojine javnog prava) sva sporna pitanja rješavaju sporazumno.

Vlada Republike Srpske preporučuje Pravobranilaštvu Republike Srpske da u skladu sa zakonskim nadležnostima, nastavi preduzimati aktivnosti radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa zastupanih subjekata, u skladu sa ovim zaključcima.

Vlada nalaže Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrši sveobuhvatnu analizu Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predloži Vladi Republike Srpske dalje postupanje u ovim oblastima.

Na sjednici, Vlada Republike Srpske zadužila je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske da, u saradnji sa resornim ministarstvima i akademskom zajednicom, pripremi Informaciju o zaštiti prava i interesa Republike Srpske povodom djelovanja Ustavnog suda BiH, koja će se dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske, na razmatranje.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom njegovog donošenja.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 13.03.2023.

Naslov: Redakcija