Zastava Srbije

ROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U SRPSKOJ 15. MAJ 2022. GODINE

15.03.2022.


Ministarstvo finansija Republike Srpske obavijestilo je lica koja do sada nisu verifikovala staru deviznu štednju da to mogu da urade od 15. marta do 15. maja ove godine u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF).

To se odnosi na sredstva koja je bila deponovana u bankama sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i za koje je obaveza vraćanja prenesena na Republiku Srpsku.

Zakonom definisani iznos stare devizne štednje koji treba isplatiti Republika Srpska je 774,9 miliona KM, od čega je verifikovano 667,5 miliona KM ili 86,14 odsto, dok za verifikaciju preostaje 107,3 miliona KM ili 14 odsto, saopšteno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Za zahtjeve koji budu podneseni u predviđenom roku, verifikacija će biti izvršena pod identičnim uslovima koji su do sada imali vlasnici stare devizne štednje, u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima.

Do sada je u Republici Srpskoj verifikovano 667,5 miliona KM stare devizne štednje koja se odnosi na 55.194 lica. Od toga je u gotovini isplaćeno 84,3 miliona KM, čime je u cjelosti isplaćena štednja za 23.131 lice.

Za preostali iznos verifikovane štednje emitovane su obveznice u iznosu 583,2 miliona KM.

Sve dospjele obaveze po osnovu emitovanih obveznica Republika Srpska uredno izvršava.

Od ukupne obaveze po emitovanim obveznicama u iznosu 623,4 miliona KM dospjelo je i isplaćeno štedišama 594,8 miliona KM, a preostaje za izmirenje 28,52 miliona KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 10.03.2022.

Naslov: Redakcija