Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRTI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA I O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA: Nacrti zakona omogućiće da se na posebnim podračunima prikupljaju sredstva od namjenskih akciza i putarina koje se usmjeravaju u entitetske zdravstvene fondove i izgradnju auto-puteva i puteva, te se precizira način raspodjele prihoda među entitetima i Brčko distriktu


Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je nacrte izmjena i dopuna seta zakona koji će omogućiti promjenu visine i uvođenje namjenskih akciza.

Nakon što je na prošloj sjednici Upravni odbor usvojio Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, 14. marta 2016. godine su usvojeni i:

  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda,
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja.

Nacrti ova dva zakona omogućiće da se na posebnim podračunima prikupljaju sredstva od namjenskih akciza i putarina koje se usmjeravaju u entitetske zdravstvene fondove i izgradnju auto-puteva i puteva, te se precizira način raspodjele prihoda među entitetima i Brčko distriktu.

Nacrti zakona biće upućeni u dalju proceduru Savjetu ministara BiH, a konačnu riječ daće Parlamentarna skupština BiH.


Izvor: Vebsajt Srna, 14.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772