Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI: Ukoliko preporuke FATF-a ne budu sprovedene, BiH prijeti stavljanje na "sivu listu", što bi imalo negativan uticaj u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine

15.02.2024.


Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL Komitet), započeo je posjetu Bosni i Hercegovini, a do kraja februara održaće niz sastanaka sa predstavnicima institucija sa svih nivoa vlasti, a uvodni je održan sa Nenadom Nešićem, ministrom bezbjednosti BiH.

Nešić je upoznao goste sa mjerama koje su po ovom pitanju preduzete u proteklom periodu, među kojima je najznačajnija Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a koji je na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH usvojen na Savjetu ministara BiH i upućen u dalju proceduru, odnosno, čeka se njegovo usvajanje u Domu naroda BiH.

Ovaj zakon je, podsjetio je Nešić, usklađen s direktivama i propisima EU u ovoj oblasti i harmonizuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u BiH sa standardima Radne grupe za finansijko djelovanje (FATF) i Manivala.

"Naše aktivnosti i napori usmjerene su na otklanjanju prijetnji i rizika koji su kao takvi prepoznati kroz sve relevantne procjene. U prvom redu mislim na prijetnje od organizovanog kriminala i međusobne interakcije korupcije i organizovanog kriminala koja predstavlja BiH", kazao je Nešić, uz tvrdnju da je Ministarstvo bezbjednosti BiH lider u reformskim procesima, ispunjavanju zadataka i unapređenju pravnog okvira u ovoj oblasti.

Ali, ukoliko preporuke FATF-a ne budu sprovedene, BiH, podsjetimo, prijeti stavljanje na "sivu listu", što bi imalo negativan uticaj na njenu u međunarodnim odnosima, smanjenje investicija i otežan tok međunarodne trgovine.

Usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, nešto je što od BiH zahtijeva i Kancelarija Evropske unije (EU) u BiH, koja je u nedavnom dopisu pozvala Dom naroda PS BiH da do kraja ove sedmice usvoji pomenuti zakon.

"Ostalo je još zadnje čitanje u Domu naroda", podsjećaju iz EU, takođe uz poruku da BiH prijeti "siva lista" ukoliko zakon ne stupi na snagu do 28. februara, kada se završava misija Manivala u BiH:

"Stavljanje na listu bi imalo političke, ekonomske i finansijske posljedice za BiH, te bi uticalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatnim komercijalnim aktivnostima, kao i javnim fiskalnim poslovima, a nadalje može odvratiti strana ulaganja i otežati međunarodno kretanje kapitala", upozorili su iz Kancelarije EU u BiH.

Treba podsjetiti da je Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, uz druge zakone, naglašen kao jedan od prioriteta za BiH na putu ka EU, a koji bi trebalo da bude ispunjen prije nego što Savjet Evrope u martu razmotri treba li dati BiH zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora ka Evropskoj uniji.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Radoš Krstojević, 09.02.2024.

Naslov: Redakcija