Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O NOTARSKOJ SLUŽBI RS: Propisana nova starosna granica za prestanak rada notarima

15.02.2021.


Nacrtom zakona o notarskoj službi RS propisano da se starosna granica za prestanak službe poveća sa 65 na 67 godina, rekao je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.

Kasipović je rekao da je starosna granica za prestanak službe povećana kako bi u pojedinim sjedištima bio zadržan određen broj notara.

On je naveo da su, u odnosu na važeći zakon, izmijenjene odredbe koje se tiču službenih sjedišta i broja notara na način da se za područje svake jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj određuje jedno službeno sjedište notara.

"Broj notara u službenom sjedištu određuje se uzimajući u obzir godišnji broj isprava koje se notarski obrade, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, kao i interes građana. Pooštreni su uslovi za imenovanje notara. Propisana su ovlaštenja pomoćnicima notara da obavljaju sve poslove osim notarske obrade isprava i ostavinskog postupka", rekao je Kasipović u Narodnoj skupštini obrazlažući zakonsko rješenje.

On je naglasio da je posebna pažnja posvećena pravnoj sigurnosti, s toga je propisano da će notar po službenoj dužnosti, a na teret stranke, odmah nakon zaključenja pravnog posla čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima, podnijeti zahtjev za upis u javne evidencije radi sprovođenja zaključenog pravnog posla.

"Poboljšane su i odredbe koje se odnose na disciplinsku odgovornost notara, kao i odredbe za nadzor nad radom notara koji se sprovodi od Ministarstva pravde Republike Srpske i Notarske komore", dodao je Kasipović.

Narodna skupština usvojila je Nacrt zakona i uputila ga u stručnu raspravu koja će se provesti u roku od 30 dana.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 10.02.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija