Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: 24. februara 2021. godine19. redovna sjednica - Razmatranje nacrta zakona

15.02.2021.


U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 S A Z I V A M

19. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 24. februara 2021. godine u 10:00 sati.

Za 19. redovnu sjednicu predlažem slijedeći 

 D N E V N I R E D

 1. Nacrt Zakona o advokaturi Federacije BiH,
 2. Nacrt Zakona o vještacima u Federaciji BiH,
 3. Nacrt Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku,
 4. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga,
 5. Nacrt Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2021. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta za period 2020. - 2023. godine,
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta izgradnje dionica autoceste Medakovo - Poprikuše na Koridoru Vc,
 8. Izvještaj o poslovanju JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu,
 9. Izvještaj o poslovanju BH Gasa d.o.o Sarajevo za 2019. godinu,
 10. Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo,
 11. Izvještaj Federalnog pravobranilaštva za 2018. godinu,
 12. Informacija o donošenju odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena proizvoda od interesa za Federaciju BiH,
 13. Informacija o planu cijepljenja protiv COVID - 19 u Federaciji BiH,
 14. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/20,
 15. Informacija o usvojenim zaključcima sa Konferencije predsjedavajućih parlamenata u BiH:
 16. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija
 17. Zajednička izjava članova Kolegija parlamenata u BiH,
 18. Izbori i imenovanja.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 10.02.2021.

Naslov: Redakcija