Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O RUDARSTVU: Pooštreni su uslovi za obavljanje poslova u ovoj oblasti tako što je obavezno posjedovanje dodatnih licenci. Nacrtom zakona uređuju se uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korištenje i održavanje rudarskih objekata, rudarski projekti i rudarska geodetska mjerenja i planovi

15.02.2017.


Nacrtom zakona o rudarstvu pooštreni su uslovi za obavljanje poslova u ovoj oblasti tako što je obavezno posjedovanje dodatnih licenci.

Na ovaj način se obezbjeđuje potpunija kontrola rada pravnih lica sa ciljem bezbjednijeg obavljanja poslova u rudarstvu.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, obrazlažući Nacrt zakona u parlamentu Srpske, rekao je da se ovim Nacrtom zakona uređuju se uslovi i način eksploatacije mineralnih sirovina, izgradnja, korištenje i održavanje rudarskih objekata. Ovim Nacrtom zakona uređuju se i rudarski projekti i rudarska geodetska mjerenja i planovi.

Nacrtom zakona se uređuju i mjere zaštite na radu i druga pitanja u vezi sa eksploatacijom mineralnih sirovina, kao i uslovi za izdavanje licenci u rudarstvu.

"Ovim Nacrtom zakona propisuje se veći broj podzakonskih akata kojima se uređuju tehnički normativi za obavljanje poslova u rudarstvu, zaštita na radu u rudnicima, odnosno zaštita prilikom obavljanja poslova eksploatacije mineralnih sirovina, kao i rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu", istakao je Đokić.

On je naglasio da resorno Ministarstvo izdaje licence pravnim i fizičkim licima koji na ovaj način stiču ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova u rudarstvu.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine, 14.02.2017.

Naslov: Redakcija