Zastava Srbije

VLADA FBIH: Prihvaćen plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH

15.01.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, prihvatila Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije BiH.
 
Za provođenje ovih zaključaka zadužena su i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provođenje određenih mjera iz Plana i u njihovoj nadležnosti.
 
Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su da, svako u okviru svojih nadležnosti, da u odnosu na promijenjenu epidemiološku situaciju, odnosno nova naučna saznanja o cjepivu, kao i na promjene drugih uslova od kojih ovisi provedba cijepljenja, revidiraju Plan cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH.
 
Zadužen je Zavod za javno zdravstvo da Plan cijepljenja, zajedno sa zaključcima, proslijedi zavodima za javno zdravstvo kantona, Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva.
 
Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o prihvaćenom Planu cijepljenja protiv COVID-19 u FBiH, zajedno sa zaključcima.
 
Planom cijepljenja, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo FBiH, a preložilo Federalno ministarstvo zdravstva, obuhvaćeni su epidemiološka situacija, regulatorni okvir za njegovo provođenje, planiranje i koordinacija uvođenja cjepiva protiv COVID-19, resursi i financije, ciljne populacije i strategija cijepljenja, upravljanje lancima opskrbe, upravljanje ljudskim resursima i trening, provođenje cijepljenja, te komunikacija s javnošću i prihvaćanje cijepljenja.
 
Vlada FBiH je, zajedno s Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom finansija, pravovremeno poduzela potrebne aktivnosti s ciljem osiguranja nabave potrebnih cjepiva protiv COVID-19 za građane Federacije BiH. Naime, cjepivo se temeljem zaključenih međudržavnih Ugovora s GAVI-jem nabavlja kroz COVAX mehanizam, kao i kroz EU mehanizam - Europski plan radi zaštite javnog zdravlja i osiguranja optimalnog upravljanja COVID-19 kroz cijepljenje populacije u Europi.
 
Za nabavu cjepiva putem COVAX mehanizma iz Budžeta FBiH za 2020. godinu osigurano je 13.689.538 KM. Budžetom FBiH za 2021. godinu su predviđena sredstva za nabavu cjepiva u iznosu od 12 miliona KM, kao i dva miliona KM za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i finansiranje potrošnog materijala neophodnog za proces cijepljenja (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za tranport i hladni lanac navedena u planu).
 
Federacija BiH se predbilježila za nabavu dodatnih 800.000 doza cjepiva putem zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude finansirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta Evropske unije, koji će uskoro biti aktiviran.
 
Provođenje Plana cijepljenja obavlja se kroz postojeći sistem zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, kao i zdravstvenih ustanova u kojima se provodi cijepljenje. Cijepljenje protiv COVID-19 je dobrovoljno i besplatno.
 
Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju je predložilo prioritetne grupe kako bi bio postignut najefikasniji rezultat s cijepljenjem protiv COVID-19.
 
Prioritetne grupe za cijepljenje su zdravstveni radnici (uključujući i drugo osoblje zaposleno u zdravstvenim ustanovama), osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, građani stariji od 60 godina, ranjiva populacija (s kroničnim bolestima), zdrave osobe u dobu od 18 do 64 godine koje rade u značajnim javnim službama (policija, javni promet i sl.).

Federalna vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH na dan 12.1.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koja je pripremljena na osnovu zaključka s prošle sjednice Vlade FBiH.
 
Vlada FBiH dozvoljava vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
 
Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 17.1.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.
 
Nakon isteka ovog roka, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će sagledati kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačiniti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te će Vladi FBiH dostaviti prijedlog novih naredbi i preporuka.
 
Krizni štab Federalnog ministrastva zdravstva zadužen je da ove zaključke, s prilozima, dostavi kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policije MUP-ova kantona.
 
U informaciji je navedeno da je, nakon dostignutog vrha rastućeg trenda u broju dnevno laboratorijski potvrđenih slučajeva SARS-CoV-2 (6.11.2020. godine), sa 1.172 registrirana slučaja, kao rezultat postepeno uvođenih i ciljanih epidemioloških mjera baziranih na detaljnim analizama, 12.1.2021. godine došlo do postepenog silaznog trenda u broju dnevno laboratorijski potvrđenih slučajeva na 280.
 
Sedmodnevna kumulativna incidenca laboratorijski potvrđenih slučajeva 89 na 100.000 stanovnika u Federaciji BiH u 53. sedmici i zaključno sa 3.1.2021. godine, i dalje je veća nego u većini zemalja Evropske unije. Situacija nije jednaka u svim kantonima i u toj sedmici je kumulativni broj novozraženih na 100.000 stanovnika u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Sarajevskom i Kantonu 10 više nego dvostruko veći. Također, broj umrlih od COVID-19 i dalje je veći nego u većini zemalja EU.
 
Na osnovu epidemiološke situacije, posebno visoke incidence u ova četiri kantona, potrebno je produžiti postojeće mjere.

Vlada Federacije BiH je izmijenila Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije BiH.
 
Izmjenom je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva zadužen da i dalje prati i procjenjuje stanje epidemiološke situacije na području FBiH i, na osnovu toga, Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje dostavlja prijedloge mjera i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa.
 
Na ovaj način je ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu od 20.12.2020. godine.
 
Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je na prošloj 250. sjednici zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da joj u roku od sedam dana dostavi prijedlog izmjene Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID- 19) na području FBiH.

S ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH, Federalna vlada je donijela Odluku da će u Fond solidarnosti FBiH u 2021. godini biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
 
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u FBiH. Preostalih 89,8 posto ukupno prikupljenih sredstava usmjerava se na račune kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.
 
Vlada FBiH će o ovoj odluci, koja stupa na snagu narednog dana od objave u "Službenim novinama FBiH", a primjenjuje se od 1.1.2021. godine obavijestiti Parlament FBiH u roku od 15 dana.

Vlada BiH je donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. godine.
 
Program sadrži podatke o ukupno 122 projekta, od kojih 62 u provedbi, 53 kandidirana i sedam odobrenih. Ukupna vrijednost svih projekata je 15.365,59 milijuna KM, od čega se 7.383,12 milijuna KM odnosi na kandidirane projekte; 6.608,50 milijuna KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1.373,97 milijuna KM na odobrene projekte.
 
PJI sadrži podatke o projektima grupiranim po sektorima. Za svaki projekt su navedeni podnositelj prijedloga projekata, izvor i način financiranja u trogodišnjem razdoblju, kao i lokacija na kojoj se investicija realizira.
 
Od 6.608,50 milijuna KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u implementaciji, u periodu 2021-2023. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.882,04 milijuna KM, od čega u 2021. godini 1.321,57 milijuna KM. U 2022. je planirano ulaganje od 734,48 milijuna KM i u 2023. godini 825,99 milijuna KM.
 
Od ukupno planiranih 1.321,57 milijuna KM u 2021. godini, najviše sredstava je planirano iz ino kredita 861,33 milijuna KM.
 
Planirano domaće financiranje u ovom periodu (2021-2023.) iznosi 700 milijuna KM, od čega u 2021. godini 367,83 milijuna KM, i to iz proračunskih sredstava 108,12 milijuna KM i259,71 milijuna KM vlastitim financiranjem javnih kompanija.
 
Najviše ulaganja u 2021. godini planirano je u projekte iz sektora transporta (733,34 milijuna KM) i Proizvodnja i snabdijevanje energijom (458,96 milijuna KM).
 
Uz ovaj se Vlada upoznala i s programima javnih investicija Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona.
 
Program javnih investicija Federacije BiH 2021-2023. godina bit će objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva financija.

Nakon što je usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je predložila da Vijeće ministara BiH zaduži Ministarstvo civilnih poslova BiH da pokrene procedure radi usvajanja izmjena i dopuna člana 14. Zakona o državljanstvu BiH. Na taj način bi ova odredba bila dopunjena rečenicom da se za "odricanje ili prestanak ranije stečenog državljanstva neće tražiti za bivše državljane Bosne i Hercegovine prilikom zahtjeva za ponovno sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, ukoliko bivši državljani Bosne i Hercegovine imaju državljanstvo države koja je u međuvremenu liberalizovala svoje zakone o državljanstvu i dozvoljava dvojno državljanstvo".
 
Federalna vlada predlaže i da Vijeće ministara BiH zaduži Ministarstvo vanjskih poslova BiH da poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu s državama u kojima živi najveći broj bivših državljana Bosne i Hercegovine (Kraljevina Danska, Kraljevina Norveška, Republika Češka, Luksemburg i dr.), kako se prilikom podnošenja zahtjeva za povrat matičnog državljanstva ne bi morali odricati od u međuvremenu stečenog stranog državljanstva.
 
Vlada FBiH će od Parlamentarne skupštine BiH zatražiti autentično tumačenje dijela odredbe člana 9. stav 1. tačka f) i člana 10. tačka b), a u vezi s članom 14. Zakona o državljanstvu BiH koji se odnosi na definisanje uslova kada bivši državljani BiH ponovno stiču državljanstvo BiH po osnovu člana 14. Zakona o državljanstvu BiH i to: "odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ono nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati", odnosno da li se smatra da je od bivšeg državljanina BiH nerazumno tražiti odricanje od u međuvremenu stečenog stranog državljanstva, ako ima državljanstvo strane države koja je u međuvremenu liberalizovala svoje zakone o državljanstvu i dozvoljava dvojno državljanstvo.

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Bosanska Krupa, koju je podnijela ova sadašnja općina. U obrazloženju inicijative navedeno je da Općina Bosanska Krupa ima bogato kulturno­historijsko i prirodno naslijeđe, te da je njeno područje bilo naseljeno još u prahistoriji. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je Tvrđavu, Stari grad Jezerski i Filijalnu crkvu Blažene djevice Marije u Bosanskoj Krupi proglasila nacionalnim spomenicima. Stoga je Vlada utvrdila da Bosanska Krupa ispunjava uslov da gradom bude proglašena kao općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja, a u skladu s članom 5. stav 4. Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH, a Federalno ministarstvo pravde odredila je kao nosioca izrade nacrta zakona.
 
Nije prihvaćena inicijativa za donošenje zakona o promjeni imena naseljenog mjesta Trebimlja u naseljeno mjesto Trebinja u Općini Ravno. Ocijenjeno je da ova inicijativa ne sadrži obrazloženje iz kojeg je vidljivo da je provedena potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana, te da nisu navedeni razlozi zbog kojih je tražena promjena naziva.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o stanju poduzetničke infrastrukture u FBiH, te zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, sa ostalim nositeljima programiranja razvoja male privrede u FBiH, shodno Zakonu o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH i dokumentu "Zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019-2022. godina", prati stanje u oblasti poduzetničke infrastrukture, te nastavi sa aktivnostima podrške njenom razvoju.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo i da, na osnovu pokazatelja stanja navedenog u informaciji, kreira odgovarajuće projekte finansijske podrške za poduzetničke zone i ostale vidove poduzetničke infrastrukture.
 
U informaciji je navedeno da je u 2020. godini za izgradnju poduzetničkih zona bilo planirano od 2.000.000 KM. Ova, kao i sredstva za ostale projekte podrške poduzetništvu u ukupnom iznosu od 5.390.000 KM, odlukom Vlade FBiH su, usljed pandemije COVID-19, vraćena u stabilizacijski fond Vlade FBiH, tako da u 2020. godini FMRPO nije vršilo transfere po definisanom Programu utroška sredstava.
 
Prema raspoloživim podacima iz Informacionog sistema s web portalom poduzetničkih zona, a prema informacijama jedinica lokalne samouprave (JLS), trenutno u FBiH postoji 130 verifikovanih poduzetničkih zona.
 
Od ukupno dodjeljenih poticaja za poduzetničku infrastrukturu do sada je više od 95 posto sredstava namjenjeno za poduzetničke zone.
 
Ukupna finansijska sredstva, koja je nadležno federalno ministarstvo izdvojilo zaključno sa 2019. godinom za poduzetničke zone u FBiH iznose 27.781.344 KM.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o uticaju pandemije COVID-19 na privredni sektor u FBiH za period juni - oktobar 2020. godine, te zadužila resorna federalna ministarstva i Razvojnu banku FBiH da nastave pružanje podrške ugroženim privrednim subjektima.
 
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta zaduženo je da nastavi praćenje uticaja pandemije COVID-19 na privredni sektor u FBiH.
 
Porezna uprava Federacije BiH dostavila je, za potrebe izrade ove informacije, podatke o broju zaposlenih i aktivnih, novoregistrovanih i "ugašenih" poslovnih subjekata - pravnih osoba i samostalnih poduzetnika, po mjesecima, od juna do oktobra 2020.godine. Podaci o registrovanom prometu s PDV-om su dostavljeni po mjesecima za period juni-novembar 2020. godine. Svi podaci su dostavljeni po kantonima u Federaciji BiH i prema klasifikaciji djelatnosti.

Federalna vlada je usvojila izvještaj Interresorne radne grupe za izradu teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tekstove Zakona o porezu na naftne derivate i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, sa obrazloženjem koje je pripremila ova radna grupa, uputi Upravi za indirektno oporezivanje BiH radi dobijanja mišljenja.
 
Premijer Federacije BiH će Vijeću ministara BiH, Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH uputiti urgenciju za aktiviranje i postupanje po pokrenutoj inicijativi za uvođenje namjenske takse na naftne derivate za uspostavu obaveznih rezervi naftnih derivata na nivou BiH, koja je aktom od 8.1.2015. godine upućena Vijeću ministara BiH i Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom o neodržavanju 12. vanredne sjednice Skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banović, zakazane za 6. 1.2021. godine.
 
Premijer FBiH je ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara u skladu s članom 232. Zakona o privrednim društvima, uputi Nadzornom odboru RMU Banovići zahtjev za hitno sazivanje vanredne skupštine ovog privrednog društva sa istim dnevnim redom kao kod neodržane sjednice.
 
Premijer je zadužen i da, također uime Vlade, poduzme sve aktivnosti na utvrđivanju odgovornosti predsjednika Nadzornog odbora RMU Banovići Bege Birparića ukoliko ne postupi po zahtjevu Vlade za hitno sazivanje vanredne sjednice Skupštine, pozivajući se na član 260. Zakona o privrednim društvima i član 12. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Konstatirano je da predsjednik Nadzornog odbora, ukoliko ne postupi po zahtjevu Vlade FBiH, preuzima ličnu odgovornost za sve eventualne štetne posljedice koje mogu nastupiti u tom privrednom društvu.
 
Vlada je zadužila Nadzorni odbor RMU Banovići da utvrdi odgovornost sekretara društva prilikom samoinicijativnog i neovlaštenog postupanja presjednika Nadzornog odbora Bege Birparića u ime Nadzornog obora kod upućivanja i ovjere Vladi Federacije BiH akta od 8.1.2021. godine. Vlada Federacije BiH, zbog tih okolnosti, neće odgovarati na akt Bege Birparića od 08.01.2021. godine, niti na akt sekretara privrednog društva RMU Banovići od 13.1.2021. godine.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom u vezi s realizacijom zaključka Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 19.11.2020. godine, te će oformiti interresornu radnu grupu koja će razmotriti sve inicijative i ponuditi prednacrt novog zakona iz oblasti zaštita i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
 
Vlada FBiH je, također, prihvatila izvještaj o aktivnostima poduzetim na izradi novog Zakona o sistemu zaštite i spašavanja i civilnoj zaštiti.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu, u kojem je posebno poglavlje posvećeno sanitarno-zdravstvenom nadzoru za vrijeme proglašenog stanja nesreće izazvanog pandemijom koronavirusa.
 
Kada je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva, nakon naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 10. marta 2020. godine svi raspoloživi kapaciteti stavljeni su prioritetno u funkciju izvršenja naloženih zadataka, te je angažirano 86 inspektora svih profesionalnih profila iz deset federalnih inspektorata na 14 graničnih prijelaza i dva međunarodna aerodroma (Sarajevo, Tuzla) na području FBiH, i to kroz 24-satni rad u tri smjene. Uspostavljeni sanitarni nadzor na granicama u cjelokupnom periodu svog neprekidnog trajanja (15.3.-21.5.2020. godine) bio je konstantno stabilan, visoko profesionalan i potpuno funkcionalan. Sve aktivnosti inspektora koordinirala su četiri postavljena područna koordinatora, što su vršili glavni inspektori i rukovodilac Sektora granične inspekcije, potpomognuti pratećim IT, logističkim i administrativnim osobljem.
 
Od donošenja naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva izdato je 45.560 rješenja kojima je izricana mjera ograničenog kretanja (izolacije) u trajanju od 14 dana.
 
Od početka pojačanih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera, federalni inspektori su izvršili ukupno 1.796 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom su utvrdili 153 prekršaja s finansijskim teretom od 260.190 KM. Od marta do kraja decembra 2020. godine, prema podacima koje su dostavile kantonalne inspekcije, zajedno sa interventnim nadzorima federalnih inspektora, na području Federacije BiH je, kada je riječ o primjeni obavezujućih epidemioloških mjera nadležnih kriznih štabova, izvršeno 24.299 inspekcijskih nadzora, doneseno 3.128 rješenja o otklanjanju nedostataka, te izrečeno 1.178 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 1.929.565 KM. Osim toga, izrečena je 21 mjera o zabrani rada.

Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH radi razmatranja i usvajanja uputila izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.7. do 31.12.2020. godine.
 
Agencija je u ovom periodu imala u radu 38 sudskih odluka, i to 22 presude u kojima je krivični postupak okončan i četrnaest rješenja u kojima je krivični postupak još u toku, te dvije naredbe kojima su privremeno oduzeti predmeti predani Agenciji na čuvanje i upravljanje.
 
Vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala u periodu juli - decembar 2020. godine iznosila je 17.266.341,62 konvertibilnih maraka, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, poslovnim udjelima, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj pumpi, motornim vozilima, raznim mašinama i alatkama i drugom.

Federalna vlada je premijera Federacije BiH zadužila da, umjesto zaključenja sporazuma o produženju trajanja Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH za 12 mjeseci, Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH predloži otvaranje pregovora za zaključenje kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama ovog ili zaključenje novog kolektivnog ugovora.
 
Premijer će imenovati predstavnika koji će koordinirati i predsjedavati pregovorima.
 
Federalna ministarstva rada i socijalne politike, finansija i pravde zadužena su da imenuju predstavnike koji će, skupa s predstavnikom premijera, učestvovati u pregovorima.

Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije je ovlašten da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova i dostavi ga Vladi FiH radi verificiranja.
 
Vlada je dala saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u FBiH.
 
Usvojeni su izvještaji o prošlogodišnjem radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje, Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog agromediteranskog zavoda i Federalnog zavoda za geologiju.
 
Vlada je razmatrala i usvojila Plan rada Federalnog zavoda za statistiku, Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor, Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, te Plan komunikacije Vlade FBiH za 2021. godinu s Komunikacijskim akcionim planom.
 
Usvojen je izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH za 2020. godinu.

Vlada FBiH je van snage stavila Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja od 10.6.2020. godine i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja od 18.6.2020. godine.
 
Federalna vlada je izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, te je za načelnika ovog štaba imenovala Enesa Memića koji je, inače, šef Odsjeka u Federalnoj upravi civilne zaštite.
 
U Interresornu radnu grupu za izradu Analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH su imenovani Tomislav Bojić (predsjednik), Gordan Čahtarević, Samir Čolak, Asim Pandžić, Umihana Prguda i Sanin Pačariz (članovi). Rok za izradu i dostavljanje Analize Vladi je 120 dana.
 
Izmjenom postojećeg rješenja, u Antikorupcioni tim Vlade FBiH imenovan je Anis Ajdinović.
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, te zadužila ovu agenciju da pripremi i Vladi dostavi prijedloge potrebnih akata za pokretanje ponovne procedure za izbor i imenovanje direktora.
 
Za učešće u radi i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Ernest Đonko (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Kenan Osmanagić (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar).
 
Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o postavljanju Vinka Jakića za direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.
 
Nakon što je dala prethodnu saglasnost Skupštini privrednog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje Emira Letića i Lejle Skopljak za članove ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
 
Prethodna saglasnost data je i Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Istovremeno je data prethodna saglasnost ovoj skupštini za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Nermine Đugum za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za razrješenje članova Uprave Društva, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost data je ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave na mandatni period od četiri godine i to Kristijana Milasa (direktor), Branka Bage (izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (izvršni direktor za računovodstvo i finansije) i Josipa Marijanovića (izvršni direktor za pravne i opće poslove).
 
Date su i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje vršilaca ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Na ove dužnosti imenovani su Davorka Šaravanja, Silvija Brčić, Željko Kordić, Dijana Pejić, Nerma Čolaković-Prguda i Zoran Landeka.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 14.01.2021.

Naslov: Redakcija