Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: 26. januara 2021. godine 18. redovna sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

15.01.2021.


U skladu sa poglavljima VII. i XVI. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 

S A Z I V A M

18. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 26.01.2021. godine u 10 sati.

Za 18. redovnu sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Informacija Vlade Federacije BiH vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa Covid – 19 na privredu i zdravstvo u Federaciji BiH,
 2. Prijedlozi zaključaka koji proizilaze iz odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (AP 3683/20 i U-10/19) i presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (U-24/16 i U-16/18),
 3. Prijedlog Zakona o stečaju – hitni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH,
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 8. Prijedlog Zakona o provođenju odluka sudova,
 9. Nacrt Zakona o zaštiti uzbunjivača u Federaciji BiH, predlagač Sabina Ćudić,
 10. Prijedlog zaključaka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021-2024. godine,
 11. Prijedlog Odluke o nabavci prostorija za smještaj Federalnog ministarstva finansija – Porezna uprava FBIH u Tuzli, Orašju i Bosanskoj Krupi,
 12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunardone banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta oporavka i podrške firmama,
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Evropske unije (kao zajmodavca) i Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca),
 14. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federanog tužilaštva za 2019. godinu,
 15. Dokument okvirnog Budžeta Federacije BiH za period 2021.-2023. godina,
 16. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (7Y) obveznica na dan 22.09.2020. godine,
 17. Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2020,
 18. Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 17.11.2020. goidne,
 19. Usaglašavanje Prijedloga Zakona o dopunama Zakona o budžetima u FBiH,
 20. Izbori i imenovanja.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, 12.01.2021.

Naslov: Redakcija