Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Neprihvatljiv zahtjev o utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima RS

14.12.2021.


U Banjoj Luci održana je Stotinu i trideset i osma sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 20. oktobra 2021. godine.

Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju procesnopravnih uslova da se meritorno odlučuje o tome da li je osporavanim Zakonom došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.

Rješavajući pitanje prihvatljivosti, Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se navodima iz obrazloženja Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukazuje na povredu ustavnih vrijednosti garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine. Kako iz sadržaja ovog obrzloženja proizlazi, podnosilac zahtjeva prevenstveno navodi da je osporenim zakonom povrijeđen Ustav Bosne i Herceogivne, da su njegovim donošenjem narušeni suverenitet, teritorijalni integritet i politička nezavisnost Bosne i Hercegovine, kao i podjela nadležnosti između države i entiteta, iz čega posredno izvodi zaključak da je time došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, koji svoj identitet vezuje za državu Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu izloženo, Vijeće je ocijenilo da se u konkretnom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa odnosi prvenstveno na pitanja ustavnosti, te se kao takvo ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, jer ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 13.12.2021.

Naslov: Redakcija