Zastava Srbije

U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF ODRŽANO SAVJETOVANJE "NAJNOVIJI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - NAJČEŠĆA PITANJA I NEDOUMICE": 11. novembar 2022. godine u Sarajevu

14.11.2022.


U organizaciji kompanije Paragraf u Sarajevu je 11. novembra 2022. godine održano savjetovanje pod nazivom "Najnoviji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama - najčešća pitanja i nedoumice" kome je prisustvovali gotovo 200 učesnika iz javnog i privatnog sektora.

Savetovanje je podeljeno u tri glavne teme o kojima su govorili:

  • Zlatko Lazović, samostalni stručni saradnik za javne nabavke u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo - Pregled novih instituta i definicija predviđenih Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
  • Amina Malkić, samostalni stručni saradnik za javne nabavke u “JP BH POŠTA” doo Sarajevo - Izmjene u pravnoj zaštiti i žalbenom postupku
  • Admir Ćebić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, Izmjene u toku postupka javnih nabavki Savjetovanje je bilo interaktivnog karaktera, učesnici su tokom predavanja imali priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.
Predavanje Paragraf Lex BA
Predavanje Paragraf Lex BA

Savjetovanje je bilo interaktivnog karaktera, učesnici su tokom predavanja imali priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Kompanija Paragraf će nastojati da u narednom periodu organizuje slične događaje, a naredna savjetovanje na temu javnih nabavki planirana su za januar 2023. godine.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 13.11.2022.