Zastava Srbije

ZAKON O LOVSTVU: Lovački savez Republike Srpske traži izmjenu Zakona

14.10.2021.


Izmjena Zakona o lovstvu ("Sl. glasnik RS", br. 60/2009 i 50/2013) Republike Srpske, kojom bi se definisala šteta od divljači u saobraćaju i usaglašavanje rješenja u ovoj oblasti na nivou BiH, radi primjene CITES konvencije - prioritet je Lovačkog saveza Republike Srpske, zaključeno je na sjednici Skupštine Saveza.

Predsjednik Saveza Savo Minić rekao je da mnoga udruženja lovaca ne mogu izmiriti štetu koju uzrokuje divljač u saobraćaju na lovnom, a sve čećše i na prostoru koje nije lovno, te nije u nadležnosti lovačkih udruženja Srpske.

- Lovački savez priprema prijedlog koji će uputiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za imjenu zakona kojim bi se, osim štete od divljači u saboraćaju, uredila i druga pitanja važna za funkcionisanje lovačkih udruženja i Saveza lovaca u Republici Srpskoj - rekao je Srni Minić.

Minić je naveo da Savez ima podršku resornog ministarstva u izradi akata o održivom gazdovanju određenim vrstama divljači, potrebnih za učešće Saveza u projektu CITES konvencije u BiH.

- Lovački savez Republike Srpske ne može pristupiti Konvenciji bez dogovora sa Lovačkim savezom Federacije BiH, posebno oko dijela koji se odnosi na izdavanje lovačkih dozvola na nivou BiH - rekao je Minić.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska ima Zakon o lovstvu, Zakon o šumama ("Sl. glasnik RS", br. 75/2008, 60/2013 i 70/2020), lovačka udruženja su korisnici lovišta koja su ustanovljena i katastarski obilježena, što su potrebni uslovi za pristupanje Konvenciji.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 09.10.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija