Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 22. augusta 2023. godine 10. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

14.08.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 10. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 22. august 2023. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač: poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj, skraćeni postupak, broj: 01-02-1-1261/23 od 7. 6. 2023. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1424/23 od 17. 7. 2023, skraćeni postupak (drugo čitanje);
 5. Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,predlagač: poslanica Mia Karamehić-Abazović, broj: 01-02-4-1447/23 od
  4. 7. 2023. (drugo čitanje);
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu poslanika: Šerifa Špage, Edina Ramića, Šemsudina Dedića, Milana Dunovića, Jasmina Emrića, Safeta Keše, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Zlatana Begića, Elvise Hodžić, Midhata Čauševića, Nermina Mandre, Denijala Tulumovića i Vlatka Glavaša da se u dnevni red 9. sjednice Predstavničkog doma uvrsti nova tačka koja glasi: Prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine s pozivom na odlučno djelovanje, predlagač: poslanici Šerif Špago, Edin Ramić, Šemsudin Dedić, Milan Dunović, Jasmin Emrić, Safet Kešo, Amor Mašović, Šemsudin Mehmedović, Zlatan Begić, Elvisa Hodžić, Midhat Čaušević, Nermin Mandra, Denijal Tulumović i Vlatko Glavaš, broj: 01-02-2-1619/23 od 25. 7. 2023;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH, skraćeni postupak (zakon u drugom čitanju), broj: 01,02-02-1-1832/22 od 25. 7. 2023;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanika Šerifa Špage na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1031/23 od 25. 7. 2023;
 9. Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1517/23 od 11. 7. 2023;
 10. Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, akt broj: 01,02-16-1-1518/23 od 11. 7. 2023;
 11. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1365/23 od 19. 6. 2023;
 12. Poslanička inicijativa Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1431/23 od 3. 7. 2023;
 13. Poslanička inicijativa Darka Babalja, akt broj: 01-50-1-1576/23 od 17. 7. 2023;
 14. Poslanička inicijativa Denisa Zvizdića, broj: 01-50-1-1617/23 od 24. 7. 2023;
 15. Poslanička inicijativa Nihada Omerovića, broj: 01-50-1-1674/23 od 27. 7. 2023;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 5 na Ugovor o finansiranju zaključen između Evropske investicione banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) dana 15. jula 2008. u Sarajevu i 18. augusta 2008. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama i dopunama (Ugovor o finansiranju) – Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (SERAPIS br. 2006-0272 – FI – 24.569), broj: 01,02-21-1-1685/23 od 28. 7. 2023;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola u vezi s izmjenom člana 50. (a) i izmjenom i dopunom člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, kojem je Bosna i Hercegovina pristupila 8. maja 2023, broj: 01,02-21-1-1774/23 od 9. 8. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 11.08.2023.

Naslov: Redakcija