Zastava Srbije

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Obavještenje o organizovanju notarskog ispita

14.07.2023.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske organizuje polaganje notarskog ispita u Republici Srpskoj, u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 28/2021, Pravilnikom o polaganju notarskog ispita ("Sl. glasnik RS", br. 86/2021 i 54/2022).

Shodno tome, obavještavamo zainteresovane kandidate da će polaganje notarskog ispita biti organizovano na sljedeći način:

  • Početkom septembra 2023. godine, za kandidate kojima je, rješenjem ministra pravde, odobreno polaganje notarskog ispita i koji su izvršili uplatu naknade za polaganje ispita.
  • Kontinuirano u mjesecu septembru i oktobru 2023. godine, za ostale zainteresovane kandidate.

Zahtjev za polaganje notarskog ispita podnosi se Ministarstvu pravde Republike Srpske, a o ispunjenosti uslova za polaganje odlučuje ministar pravde rješenjem.

Kandidati, kojima bude odobreno polaganje notarskog ispita su dužni dostaviti Ministarstvu pravde u Vladi Republike Srpske dokaz o uplati naknade za polaganje ovog ispita u iznosu od 1.000,00 KM, na jedan od žiro računa javnih prihoda Republike Srpske.pdfdo dana, 22.08.2023. godine, pozivajući se na broj rješenja kojim im je odobreno polaganje ispita.

Kandidati, kojima bude odobreno polaganje notarskog ispita i koji su dostavili dokaz o izvršenoj uplati naknade do navedenog datuma, će o terminu i mjestu određenim za polaganje biti blagovremeno obaviješteni.

Preuzmite:

Obavještenje o organizovanju notarskog ispita-septembar i oktobar 2023


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 10.07.2023.

Naslov: Redakcija