Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojena Pozicija BiH о procesu stabilizacije i pridruživanja

14.07.2023.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Poziciju Bosne i Hercegovine о procesu stabilizacije i pridruživanja za 5. sastanak Vijeća zа stabilizaciju i pridruživanje BiH – EU, koji će biti održan 19. jula 2023. godine u Bruxellesu.

Pozicija BiH, u koju su uvršteni komentari i sugestije izneseni u okviru Kolegija za evropske integracije, koji je usvojio ovaj dokument, snažno naglašava strateško opredjeljenje Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, nakon dobivanja statusa kandidata.

Na sjednici je data saglasnost na predloženi sastav delegacije BiH za 5. sastanak, koje će predvoditi predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. U delegaciji će, među ostalim, biti zamjenik predsjedavajuće i ministar odbrane BiH Zukan Helez, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, uz predstavnike Ministarstva vanjskih poslova, Direkcije za evropske integracije i Misije BiH pri Evropskoj uniji.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru Vijeća zа stabilizaciju i pridruživanje Bosna i Hercegovina – EU u vezi s ovim sastankom.

ISTRAŽIVANJE DEI-ja: 73,3 % ISPITANIKA PODRŽAVA ULAZAK BiH U EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnijenja "Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju", provedenog u maju i junu 2023. godine na uzorku od 1.200 ispitanika na nivou cijele BiH.

U periodu provedbe istraživanja 73,3 % ispitanika je podržalo ulazak BiH u Evropsku uniju, što je za 4,1 % manje u odnosu na istraživanje iz prethodne godine. Ulazak u Evropsku uniju je podržalo 86 % ispitanika iz Federacije Bosne i Hercegovine, 50,6 % ispitanika iz Republike Srpske i 71,5 % ispitanika iz Brčko distrikta BiH.

Najviše ispitanika, i to 36,3 %, koji podržavaju ulazak BiH u EU kao glavni razlog navode slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala dok 30,5 % njih izdvaja garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, a 22,4 % poštovanje zakona i propisa. Istovremeno, unapređenje infrastrukture kao razlog podržavanja navodi 9,1 % ispitanika.

Više od polovine ispitanika (52,7 %) koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog navodi strah od većih troškova života i poreza, dok 17,5 % ispitanih smatra kako je razlog gubitak raznolikosti kultura, a 13,2 % odgovorilo je kako je to prevelika centralizacija.

Na pitanje koja je reforma potrebna za unapređenje svakodnevnog života bh. građana gotovo polovina, ili 46,6 %, ispitanika je navela borbu protiv korupcije, 18,3 % smatra da je potrebna reforma sudova i tužilaštava, 17,6 % ispitanika je navelo potrebu smanjenja poreznih opterećenja, 10,3 % ispitanih smatra da je potrebna reforma socijalnog sistema, a tek njih 4,9 % je navelo reformu javne uprave.  

Najviše ispitanika (50,7 %) smatra da bi najveću korist оd ulaska BiH u EU imali mladi, а 16,3 % odgovorilo je kako će to biti političari.

Ukupno 40,9 % ispitanika smatra da politizacija prосеsа integriranja u najvećoj mjeri otežava integraciju BiH u EU, što je više za 1,8 % u odnosu na godinu ranije, dok je nespremnost za promjene kao razlog navelo 23,3 % građana.

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO ZADUŽEN ZA PRIPREMU STRATEGIJE ZA PERIOD 2024- - 2028.

Vijeće ministara BiH je zadužilo Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine da pripremi i Vijeću ministara BiH dostavi prijedlog strategije intelektualnog vlasništva Bosne i Hercegovine za period 2024. – 2028 godine, s ciljem poboljšanja sistema u ovoj oblasti i odgovarajućeg usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije.

UPRKOS POREMEĆAJIMA NA TRŽIŠTU MLJEKARSKI SEKTOR ODRAŽAVA STABILNOST

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za period 2019. - 2022. godina, koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Prema ovoj analizi, sektor proizvodnje i prerade mlijeka još održava stabilnost uprkos poremećajima na tržištu nastalim uslijed pandemije Covida-19 i smanjenja proizvodnje i rasta cijena stočne hrane.

U BiH je u prošloj godini ukupno proizvedeno 621,33 miliona litara sirovog mlijeka, od čega kravljeg 601,2 miliona litara, ovčijeg 12,9 miliona litara i kozijeg 7,23 miliona litara. Prošlogodišnja proizvodnja sirovog mlijeka je zabilježila povećanje od 3 % u poređenju s prethodnim godinama.

Mljekare od domaćih proizvođača otkupljuju prosječno do 40 % proizvedenih količina svježeg sirovog kravljeg mlijeka. U prošloj godini mljekarama je isporučeno više od 250 hiljada tona, i to po prosječnoj cijeni od 0,70 KM po litru, što je više za 10 feninga u odnosu na prethodne tri godine. Istovremeno su inputi za proizvodnju bili u stalnom porastu, počevši od 2019. godine, a 2022. je zabilježen rast između 40 % i 60 %.

U BiH posluju 23 mljekare s kapacitetima prerade od 350 miliona litara, a njihova iskorištenost je oko 60 %. Mlijeko i mliječne proizvode na evropsko tržište plasira 11 mljekara iz BiH.

Proizvođači sirovog mlijeka korisnici su podsticajnih sredstava. Tokom 2022. godine isplaćen je 81 milion KM po osnovi premije za mlijeko, odnosno 8 miliona ili 11 % više nego godinu ranije.

Najznačajnije povećanje potrošačkih cijena je izraženo tokom prošle godine, kada je za kilogram maslaca bilo potrebno izdvojiti u prosjeku oko 28 KM, tvrdokornog sira oko 17 KM, kilogram margarina oko 6 KM i litar mlijeka oko 2 KM.

Obim ukupne vanjskotrgovinske razmjene mlijeka i mliječnih proizvoda iznosio je 337 miliona KM u prošloj godini, od čega je udio uvoza u ukupnom prometu iznosio 66 %, a izvoza oko 34 %. Vrijednost ukupnog uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda iznosila je 223,8 miliona KM i zabilježila je rast od 29 % u prošloj u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno iz BiH je izvezeno mlijeka i mliječnih proizvoda u iznosu 112,9 miliona KM, što predstavlja rast od 21 %. Na povećanje vrijednosti uvoza i izvoza utjecalo je povećanje uvoznih i izvoznih cijena mlijeka i mliječnih proizvoda.

Pokrivenost uvoza izvozom mlijeka i mliječnih proizvoda u prošloj godini iznosila je 50 % i u periodu od 2019. do 2022. godine smanjena je za 9 %.

Najviše mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište BiH uvezeno je iz Evropske unije (rekordnih 203,34 miliona KM), što je povećanje za 31 % u odnosu na prethodnu godinu.

Iako bh. izvoz mlijeka na tržište Evropske unije bilježi kontinuirano povećanje i u prošloj godini je dostigao gotovo 26 miliona KM, Bosna i Hercegovina i dalje najviše izvozi na tržište CEFTA-e, gdje je u prošloj godini izvezeno mlijeka i mliječnih proizvoda u vrijednosti 86,68 miliona KM, što je povećanje za 28 % u odnosu na prethodnu godinu.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADE “DENIS MRNJAVAC”

Vijeće ministara BiH dalo je prethodnu saglasnost na Bliže kriterije za dodjelu nagrade “Denis Mrnjavac” za promoviranje tolerancije i nenasilja, uz korekcije na sjednici.

Na ovaj način utvrđeni su postupak, način i kriteriji zа dodjelu nagrade koju je uspostavilo Vijeće ministara BiH na 57. sjednici, održanoj u novembru prošle godine, a koju dodjeljuje ministar za ljudska prava i izbjeglice.

Nagrada se dodjeljuje na osnovu javnog poziva kao godišnja nagrada, a pravo učešća imaju sve srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.

Ova nagrada dodjeljivat će se po jednom srednjoškolcu iz FBiH, RS-a i iz Brčko distrikta BiH, koji su doprinijeli promoviranju ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju te borbi protiv nasilja među mladima.

Nagrada “Denis Mrnjavac” za promoviranje tolerancije i nenasilja dodjeljuje se u obliku skulpture, posebnog priznanja u vidu plakete i posebnog priznanja za školu nagrađenog učenika.

IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH imenovalo je Zdravka Kašikovića za zamjenika direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, koji je najbolje rangirani kandidat nakon završene procedure javnog konkursa u skladu s Mišljenjem Agencije za državnu službu BiH. Prethodno je ove dužnosti razriješena Ljubica Kozić zbog isteka mandata.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa imenovani su Predrag Jović za direktora i Renato Knežević za sekretara s posebnim zadatkom – savjetnika direktora Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, kao najbolje rangirani kandidati nakon završenog javnog konkursa koji je provela Agencija za državnu službu BiH.

Dužnosti direktora ove uprave razriješen je dosadašnji direktor Goran Perković zbog isteka mandata.

S obzirom na to da na javnom konkursu nije bilo uspješnih kandidata za radno mjesto zamjenika direktora, za v. d. zamjenika direktora Uprave Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, imenovana je Adela Bileš-Bektaš do okončanja konkursne procudure, a najduže na period od tri mjeseca, dok je dosadašnji zamjenik direktora Seid Uzunović razriješen dužnosti zbog isteka mandata.

Agencija za državnu službu zadužena je da hitno raspiše konkurs za zamjenika direktora Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 13.07.2023.

Naslov: Redakcija