Zastava Srbije

OBAVJEŠTENJE O OTPISU DUGA KAMATE PO OSNOVU STUDENTSKIH ZAJMOVA U FBIH

14.07.2022.


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti obavještava korisnike studentskih zajmova da je Vlada Federacije BiH na svojoj 320. sjednici od 23.6.2022. godine usvojila Zaključak kojim se korisnicima studentskih zajmova koji su osnovni dug izmirili do 31.12.2021. godine, a ne i zateznu kamatu, otpisuju potraživanja po osnovu kamate.

Također, svi studenti, korisnici studentskih zajmova, koji izvrše povrat osnovnog duga do 31.12.2022. godine bit će oslobođeni obaveze povrata zateznih kamata, kao i svi korisnici studentskih zajmova, odnosno sudužnici ili jemci koji do 31.12.2022. godine zaključe ugovor s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno) bit će oslobođeni povrata zateznih kamata.

Iz Ministarstva navode da je ovim zaključkom utvrđeno da će biti otpisana potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se utvrdi da su preminuli ili boluju od teških bolesti i težih oblika invalidnosti, a na osnovu pravilnika kojeg će donijeti ovo federalno ministarstvo.

Za sve detaljnije informacije korisnici studentskih zajmova mogu kontaktirati Ministarstvo putem e-maila: studentski.zajmovi@gmail.com ili na broj telefona 036 355 745, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 11.07.2022.

Naslov: Redakcija