Zastava Srbije

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE: U skladu sa Zakonom, pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstvaviše nisu u obavezi da sačinjavaju i dostavljaju polugodišnje finansijske izvještaje u Registar koji se vodi kod APIF-a


  • ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE: U skladu sa Zakonom, pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstvaviše nisu u obavezi da sačinjavaju i dostavljaju polugodišnje finansijske izvještaje u Registar koji se vodi kod APIF-a

Ministarstvo finansija Republike Srpske je uputilo obavještenje svim pravnim licima i preduzetnicima koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva da, stupanjem na snagu novog Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015), više nisu u obavezi da sačinjavaju i dostavljaju polugodišnje finansijske izvještaje u Registar koji se vodi kod APIF-a, što su do sada bili u obavezi.

Izuzetno, obaveza periodičnog izvještavanja ostaje za lica čije je poslovanje uređeno posebnim propisima (banke, osiguravajuća društva i sl.) na osnovu kojih je organ, odnosno organizacija nadležna za obavljanje nadzora nad njihovim poslovanjem, propisala obavezu sačinjavanja i prezentacije periodičnih finansijskih izvještaja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 13.07.2016.