Zastava Srbije

UPLATA ZAOSTALOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U FBIH: Nadležne institucije izbjegavaju odgovore na pitanja novinara

14.06.2023.


Vlada RS-a je nedavno donijela odluku da se za građane koji su ukidanjem vanredne situacije ostali bez osiguranja obezbijedi zdravstvena zaštita do 31. jula. Isto tako, ovom odlukom je propisano i da su građani i uplatioci doprinosa dužni da u navedenom periodu regulišu status u obaveznom zdravstvenom osiguranju po pitanju osnova osiguranja i uplata doprinosa.

Nastojeći saznati da li možda ovakvu ili sličnu inicijativu razmatraju nadležne federalne vlasti, odnosno federalno i kantonalna ministarstva, na odgovore na naše upite koje smo im poslali posljednjih dana ćemo morati sačekati još izvjesno vrijeme. Također, za mogućnosti uplaćivanja zaostalog zdravstvenog osiguranja poslodavaca u FBiH iz Udruženja poslodavaca FBiH su nas uputili da odgovore potražimo kod nadležnih ministarstava. I iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo su nas opet uputili na Ministarstvo zdravstva KS-a.

Očekujući odgovore na naše upite o pomenutoj mogućnosti, iz ZZOR-a FBiH su nam samo kazali da ovo nije u njihovoj nadležnosti. Kada je riječ o zdravstvenom osiguranju u Federaciji BiH, napominju da Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH nije nadležan za autentično tumačenje odredaba zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti.

- Federalno Ministarstvo zdravstva dužno je da u poslovima iz svoje nadležnosti priprema zakone i druge propise kada o tome odluči organ zakonodavne ili izvršne vlasti, odnosno kada samostalno ocijene da je potrebno donijeti zakon ili drugi propis ili treba izvršiti izmjene i dopune zakona ili drugog propisa iz oblasti za koju su nadležni, saopćili su iz ZZOR-a FBiH.

I Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kako je u izjavi za Oslobođenje kazao Riad Kurtalić, viši stručni saradnik za odnose sa javnošću, nije nadležan i nema saznanja da li postoje inicijative i razmatranja nadležnih organa u predmetnoj stvari.

Ukazujući na dugogodišnje probleme zdravstvenog osiguranja građana, kao liječnica i zastupnica Parlamenta Federacije BiH dr. Mara Đukić u izjavi za Oslobođenje iznosi lični stav.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: vebsajt Oslobođenje, Merima Babić, 10.06.2023.

Naslov: Redakcija