Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA: Sindikati kritični prema pritisku da se tekst Nacrta ishitreno utvrdi

14.06.2021.


Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH na sjednici održanoj 9. juna razmatrao je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i Udruženja poslodavaca.

Iz Sindikata su naveli da oštro osuđuje insistiranje Vlade FBiH i resornog Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike kao i pritisak koji vrše na sindikate da se ishitreno utvrdi tekst Prijedloga navedenog zakona, zanemarujući ranije zaključke socijalnih partnera.

Sindikat se protivi ishitrenom utvrđivanju teksta Prijedloga zakona o reprezentativnosti sindikata i Udruženja poslodavaca, jer Vlada i ministarstvo primjenjuju dvostruke aršine.

Sindikat izražava navedeni stav iz razloga što su na temelju zaključka ESV-a u toku pregovori socijalnih partnera o tekstu navedenog zakona. Tekst su usaglasili Udruženje poslodavaca i Sindikat, ali strana Vlade, odnosno resornog ministrstva nameće vlastite prijedloge i mijenja usaglašene stavove socijalnih partnera. Zakon koji se predlaže od strane Vlade i ministarstva i nastojanje da se isti uputi prema Parlamentu Federacije BiH nema za cilj ništa drugo, osim potpuno uništenje sindikalnog pokreta, usitnjavanjem sindikata, naveli su.

Sindikat ponovo ukazuje i zahtjeva od Vlade Federacije BiH da prioritento pitanje bude donošenje akta o najnižoj plaći koji je neophodan kako bi se zaštitila prava i interesi više od 530.000 radnika u Federaciji BiH. S tim u vezi Sindikat zahtjeva hitnu sjednicu ESV u pogledu pitanja utvrđivanja najniže plaće u Federaciji BiH.

"Napominjemo da ćemo povodom aktuelne teme na koju se odnosi predmetno saopćenje upoznati predstavnike Međunarodne organizacije rada (MOR) i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih institucija zbog očigledne namjere Vlade FBIH i resornog ministarstava da kreiranjem ovakvih zakonskih prijedloga i rješenja pokuša urušuti sindikalni pokret, jer bi se usvajanjem zakona omogućilo stvaranje malih sindikalnih organizacija koje bi se lakše držale "pod kontrolom" vlasti, odnosno, poslodavca", navedeno je u pismu koje potpisuje predsjednik Mevludin Bektić.


IZVOR: Klix, 11.06.2021.

Naslov: Redakcija