Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen veći broj informacija

14.05.2021.


Vlada Republike Srpske upoznala se, na 121. sjednici, u Banjaluci, sa Informacijom o finalizaciji početnih faza izrade Programa integrisanja BiH u EU, te zadužila predstavnike institucija Republike Srpske koji su imenovani u tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH da pristupe finalizaciji početnih faza izrade Programa i nastave sa aktivnim učešćem u realizaciji budućih faza izrade Programa, pritom uvažavajući ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da o ovom zaključku informiše republičke organe uprave i predsjedavajuće/zamjenike predsjedavajućih iz Republike Srpske u radnim grupama za evropske integracije.

Takođe, zadužuje se Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da prati realizaciju faza izrade Programa integrisanja BiH u EU i da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o sprovedenim aktivnostima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o učešću jedinica lokalne samouprave u finansiranju vantjelesne oplodnje u 2020. godini.

Vlada je zadužila jedinice lokalne samouprave koje nisu u svojim budžetima planirale sredstva za finansiranje četvrtog i narednog postupka vantjelesne oplodnje, da sredstva za ovu namjenu planiraju za 2022. godinu, a da za 2021. godinu finansiranje vrše sa drugih budžetskih pozicija slične namjene.

Kako se navodi u Informaciji, u 2020. godini opštine/gradovi su ukupno zaprimile 173 zahtjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje. Od ovog broja jedinice lokalne samouprave su odobrile 162 zahtjeva ili 94% u iznosu od 445.696,49 KM.

Najveći broj pristiglih zahtjeva imali su: Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Kozarska Dubica, Pale, Prijedor i Rogatica. U Banjaluci je pristiglo 14 zahtjeva i odobreno 14, za čije finansiranje je izdvojeno 56.000,00 KM. Bijeljina, od 12 pristiglih odobrila 6 zahtjeva, u iznosu od 4.650,00 KM, Višegrad odobrio svih 11 zahtjeva u iznosu od 25.100,00 KM. Doboj, od 16 pristiglih odobrio 14 zahtjeva u iznosu od 47.145,66 KM, a Kozarska Dubica odobrila 12 zahtjeva od pristiglih 14 u iznosu od 12.000,00 KM. Pale je odobrila svih 20 pristiglih zahtjeva u iznosu od 40.000,00 KM, Prijedor svih 10 zahtjeva u iznosu od 55.000,00 KM i Rogatica 11 pristiglih zahtjeva u iznosu od 16.500,00 KM.

Povećanje nataliteta je dugoročno pitanje koje se mora rješavati kontinuiranom primjenom mjera populacione politike među kojim je i pružanje finansijske pomoći pri liječenju neplodnosti kod parova. Zato je važno da u rješavanje ovih problema, pored institucija na republičkom nivou, treba da se uključe i sve jedinice lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Izvještaju o realizaciji Godišnjeg plana rada i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine.

Kako se navodi u Informaciji, Fond je u 2020. godini ostvario ukupne prihode sa obračunskim prihodima u iznosu od 846.583.291,00 KM, dok su ukupni rashodi sa obračunskim rashodima i transferima ostvareni u iznosu od 798.606.834,00 KM. Iz prethodno navedenog proizilazi da je Fond ostvario pozitivan finansijski rezultat tekuće godine u iznosu od 47.976.457,00 KM.

Upoređujući ukupne prihode bez obračunskih prihoda uvećane za primitke od nefinansijske imovine (806.956.959 KM) sa ukupnim rashodima bez obračunskih rashoda uvećanim za izdatke za nefinansijsku imovinu (762.770.844 KM), u periodu 01.01.2020.-31.12.2020. godine ostvaren je suficit Fonda u iznosu od 44.186.115,00 KM.

Fond zdravstvenog osiguranja je 2020. godinu obilježio pojačanom aktivnošću u oblastima iz svoje nadležnosti. Urađene su analize gotovo svih segmenata poslovanja i rada, koje su pokazale postojeće stanje, ukazale na probleme i prepreke daljem razvoju. Rezultati analiza bile su osnov za definisanje poslovne politike i osmišljavanje konkretnih aktivnosti za naredni period.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske već više od godinu dana finansira zdravstvene usluge za sve građane Republike Srpske, bez obzira na to da li imaju uplaćeno zdravstveno osiguranje.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 13.05.2021.

Naslov: Redakcija