Zastava Srbije

ODLUKA O REALIZACIJI PROJEKTA OPTIMIZACIJE ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA I FORMALNOSTI: Pojednostavljenje administrativne procedure i formalnosti se odnosi na eliminisanje nepotrebne dokumentacije, ukidanje ili smanjenje naknada i taksi, skraćenje roka za postupanje nadležnog organa, produženje roka važenja formalnosti, objedinjavanje procedura i formalnosti, sprovođenje procedure elektronskim putem i druge vrste pojednostavljenja koje doprinose smanjenju administrativnog opterećenja

14.04.2021.


Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o realizaciji Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti kojom se pojednostavljuju ili ukidaju procedure i formalnosti što će voditi do ušteda u vremenu i troškovima za poslovnu zajednicu i građane.

Pojednostavljenje administrativne procedure i formalnosti se odnosi na eliminisanje nepotrebne dokumentacije, ukidanje ili smanjenje naknada i taksi, skraćenje roka za postupanje nadležnog organa, produženje roka važenja formalnosti, objedinjavanje procedura i formalnosti, sprovođenje procedure elektronskim putem i druge vrste pojednostavljenja koje doprinose smanjenju administrativnog opterećenja.

Realizacija projekta obuhvata analizu procedura i formalnosti koje izdaju republički organi i ovlašćeni subjekti, prioritetno formalnosti prijavljene na portalu Jedinstvene kontakt tačke za poslovanje https://pscsrpska.vladars.net a projekat je predviđen i Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2021–2023. godine, s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i povećanja nivoa investicija.

Odlukom je predviđeno formiranje Savjeta za upravljanje i praćenje Projekta, koje čine ministri nadležni za oblasti privrede i finansija, ministri nadležni za oblasti u kojima postoji veliki broj procedura i formalnosti i predstavnici poslovne zajednice

Takođe, predviđeno je formiranje Operativnog tijela za realizaciju Projekta koje će činili predstavnici nadležnih organa koji sprovode administrativne procedure i izdaju formalnosti, kao i Sekretarijata za administrativno-tehničke poslove koji će činiti službenici Ministarstva privrede i preduzetništva.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 12.04.2021.

Naslov: Redakcija