Zastava Srbije

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU RS: Lokalne zajednice koje nemaju usvojen budžet sve obaveze mogu ispunjavati do 30. juna

14.04.2021.


Lokalne zajednice koje nemaju usvojen budžet sve obaveze mogu ispunjavati do 30. juna

Gradovi i opštine u Republici Srpskoj koje nemaju usvojen budžet za ovu godinu, mogu izvršavati sve budžetske obaveze do 30. juna, nakon čega se u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012, 52/2014, 103/2015 i 15/2016) blokiraju svi računi jedinice lokalne samouprave, rečeno je u Ministarstvu finansija Srpske.

Iz ovog ministarstva je naglašeno da ukoliko budžet ne bude usvojen do 30. juna tekuće fiskalne godine, sredstva sa transakcionih računa Republike, opština, gradova i fondova ne mogu se koristiti sve do usvajanja budžeta.

Ova procedura predviđena je članom 38 stav 5 i stav 7 Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske.

"Struktura i vrsta rashoda do donošenja budžeta moraju proporcionalno odgovarati strukturi i vrsti ostvarenih rashoda u istom periodu prethodne godine, osim u mjeri u kojoj promjene broja ili statusa pojedinačnih budžetskih korisnika čije finansiranje se vrši iz budžeta mogu da utiču na strukturu i vrstu rashoda", pojasnili su iz Ministarstva finansija Srpske.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Darko Momić, 09.04.2021

Naslov: Redakcija