Zastava Srbije

IZRADA PLANOVA ZA RAZVOJ FUK - PRAKTIČNI PRIMJERI: Paragraf Lex organizuje savjetovanje na Ilidži 18. aprila 2024. godine

14.03.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 18. aprila 2024. godine, savjetovanje na temu “Izrada planova za razvoj FUK - praktični primjeri”.

Savjetovanje će biti održano u Hotelu Hollywood Sarajevo, Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža.

Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 6/2017 i 3/2019) propisano je da su korisnici javnih sredstava obavezni planirati aktivnosti na uspostavljanju i razvoju FUK u skladu sa Standardima interne kontrole.

U skladu sa navedenim, a nakon uspješno održanog vebinara na temu izvještaja GI FUK, kompanija Paragraf Lex organizuje novo savjetovanje sa ciljem da učesnicima omogući bolje razumijevanje samoprocjene sistema internih kontrola kao temelja za izradu planova,

Učesnici savjetovanja će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim primjerima planova za razvoj u organizaciji, u skladu sa važećom regulativom u oblasti FUK.

Stoga vas pozivamo da aktivno uzmete učešće na našem savjetovanju sa ekspertima iz Federalnog ministarstva finansija.

Savjetovanje će doprinijeti boljem razumijevanju samoprocjene sistema FUK i izradi adekvatnih planova za razvoj FUK koji trebaju biti realni, vremenski efikasni i usmjereni na poboljšanje sistema internih kontrola u organizaciji.

Savjetovanje je namijenjeno imenovanim koordinatorima za finansijsko upravljanje i kontrolu, članovima radnih grupa i komisija za finansijsko upravljanje i kontrolu i ostalim zaposlenima u organizacijama javnog sektora koji sudjeluju u samoprocjeni sistema FUK i planiraju aktivnosti razvoja FUK u organizaciji.

Teme savjetovanja:

  • Značaj samoprocjene sistema internih kontrola - GI FUK za planove razvoja FUK
  • Kako analizirati podatke iz GI FUK?
  • Izrada efikasnog akcionog plana za unaprijeđenje FUK
  • Primjer plana za razvoj FUK i praktične dileme
  • Pitanja i odgovori

Predavači:

  • Belma Islamović - šef Odsjeka za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, Federalno ministarstvo finansija
  • Monja Čabrilo - viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrole, Federalno ministarstvo finansija

Detaljne informacije o savjetovanju (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Izrada planova za razvoj FUK - praktični primjeri“.


IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 13.03.2024.