Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 20. marta 2023. godine 5. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

14.03.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 5. sjednicu Predstavničkog doma za ponedjeljak, 20. mart 2023. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje zapisnika 3. hitne i 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-1386/22 od 22. 8. 2022. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1832/22 od 18. 11. 2022, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2145/22 od 2. 2. 2023, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, broj: 01-02-1-483/23 od 24. 2. 2023. (prvo čitanje);
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić (zakon u prvom čitanju), broj: 01-02-1-1384/22 od 3. 3. 2023;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-9-1296/22 od 3. 3. 2023;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Godišnjem izvještaju iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-181/23 od 3. 3. 2023;
 10. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije u institucijama BiH, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-126/23 od 12. 1. 2023;
 11. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibernetičku sigurnost“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-10-2128/22 od 20. 12. 2022;
 12. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-41-1533/22 od 19. 9. 2022;
 13. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2022. godinu, broj: 05/3-37-4-192/23 od 25. 1. 2023;
 14. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu, broj: 05/2-50-15-240/23 od 30. 1. 2023;
 15. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-248/23 od 31. 1. 2023, i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2023. godinu, broj: 05/1-50-15-2091/22 od 15. 12. 2022;
 16. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu, broj: 05/7-39-1-263/23 od 2. 2. 2023;
 17. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, broj: 01,02-50-15-550/23 od 6. 3. 2023;
 18. Informacija o stanju u oblasti migracija za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-50-18-1405/22 od 26. 8. 2022;
 19. Informacija Ministarstva odbrane BiH o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humanitarnu operaciju nakon zemljotresa u Republici Turskoj, akt broj: 01,02-03-475/23 od 23. 2. 2023;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 E2 – Tramvajska pruga Ilidža – Hrasnica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-585/23 od 9. 3. 2023;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-586/23 od 9. 3. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 10.03.2023.

Naslov: Redakcija