Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA RS: Predviđeno uređivanje upravljanja, načina osnivanja i donošenja poslovnih odluka radi stvaranja povoljnih pretpostavki za povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanja konkurentnosti privrede

14.02.2023.


Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da je cilj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima uređivanje upravljanja, načina osnivanja i donošenja poslovnih odluka radi stvaranja povoljnih pretpostavki za povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanja konkurentnosti privrede Srpske.

Mitrović je pojasnio da je riječ o sistemskom propisu čija je namjera unaprijediti procedure odlučivanja u privrednim društvima.

Cilj je i zaštita integriteta tržišta hartija od vrijednosti (HoV), kao i interesa i prava članova, odnosno akcionara u privrednim društvima, a sve radi stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta", rekao je Mitrović, obrazlažući ovaj akt na posebnoj sjednici Narodne skupštine.

On je dodao da se zakonskim odredbama vrši djelimično usaglašavanje sa propisima EU iz oblasti privrednog prava, kao i otklanjanje sitnijih nedostatka u važećem zakonskom rješenju.

Mitrović je precizirao da se ovim aktom utiče na uvođenje mogućnosti sukcesivne uplate novčanog dijela osnovnog kapitala kod društava sa ograničenom odgovornošću, kao i na propisivanje prava za društva sa ograničenom odgovornošću da obavezu vođenja knjige udjela prenesu na Centralni registar hartija od vrijednosti.

U obrazloženju ovog zakona navodi se da se njime utiče i na normiranje da Centralni registar HoV upisuje založna prava nad udjelima društava sa ograničenom odgovornošću koji su kod njega registrovani, kao i na uvođenje mogućnosti da se mjesto održavanja skupštine privrednog društva može utvrditi i u pozivu za sjednicu, te na produžavanje rokova zastarjelosti potraživanja u odnosima između privrednog društva i njegovih članova, odnosno akcionara.

U dokumentu se navodi da se ovim aktom utiče i na djelokrug rada i većinu za donošenje određenih odluka u skupštini društva sa ograničenom odgovornošću, postupak istupanja i isključenja člana iz društva sa ograničenom odgovornošću, određivanje prodajne cijene akcija, poboljšanje zaštite prava akcionara na dividendu, izmjene u načinu dostavljanja poziva za sjednicu skupštine i upravnog odbora akcionarskog društva i uređivanje postupka prekograničnog pripajanja i spajanja privrednih društava.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 08.02.2023.

Naslov: Redakcija