Zastava Srbije

PROTOKOLI O POSTUPANJU U SLUČAJU VRŠNJAČKOG NASILJA U FOKUSU INTERRESORNOG TIMA RS

13.11.2023.


Članovi Interresornog tima za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj su na sastanku u Ministarstvu prosvjete i kulture razgovarali o poslovniku o radu i realizaciji mjera definisanih Programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.

“Jedna od tema su bili protokoli o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja, Postoje dva protokola iz te oblasti, jedan donesen 2012.godine i drugi donesen 2019.godine, a definisali smo kako i na koji način usaglasiti sve te procedure iz jednog i drugog protokola i to su aktivnosti koje planiramo u narednom periodu”, rekla je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović, koja je i predsjednik Interresornog tima.

Istakla je da je dogovoreno da se u narednom periodu posveti više pažnje dodatnom usavršavanju vaspitno - obrazovnih radnika i svih drugih koji su vezani za rad sa djecom, dodajući da je u te aktivnosti uključen i Republički pedagoški zavod.

Vlada Republike Srpske je u junu ove godine donijela Program mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici i na osnovu toga je donesena odluka o formiranju Interresornog tima, sastavljenog od predstavnika iz više ministarstava.

Zadatak Interresornog Tima je da vrši koordinaciju aktivnosti između ministarstava, a koje se odnose na sprovođenje mjera i akata utvrđenih Programom mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj i da učestvuje u procesu izvještavanja Vlade o provođenju Programa mjera za jačanje bezbjednosti i sprečavanja nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 10.11.2023.