Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Njemački grant za sistem prihvata državljana BiH po osnovu readmisije

13.11.2023.


Vijeće ministara BiH na 15. vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, koji ćе biti održan 6. i 7. decembra 2023. u hibridnoj formi.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će u saradnji s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini provesti sve potrebne radnje za održavanje ovog sastanka.

Delegacije EU i BiH razgovarat će, među ostalim, o ostvarenom napretku između dva sastanka u vezi s funkcioniranjem pravosuđa, osnovnim pravima, borbom protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, migracijama te upravljanjem granicama. Predsjedavajući delegacije Bosne i Hercegovine Samir Rizvo iz Ministarstva sigurnosti BiH bit će na raspolaganju medijima zа upite u vezi sa sedmim sastankom Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između EU i BiH.

NJEMAČKI GRANT ZA SISTEM PRIHVATA DRŽAVLJANA BiH PO OSNOVU READMISIJE

Na 16. vanrednoj telefonskoj sjednici Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru Prijedlog sporazuma o upravljanju između Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova za građevinarstvo i domovinu, koje zastupa predsjednik Saveznog ureda za migracije i izbjeglice SR Njemačke - BAMF, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Cilj projekta, za koji je SR Njemačka osigurala 800.000,00 eura granta, jeste dovršetak uspostave funkcionalnog, transparentnog i održivog sistema prihvata i integracije bh. državljana koji se vraćaju u BiH ро osnovu sporazuma о readmisiji.

Na ovaj se način žele osigurati optimalni kapaciteti u odnosu na trenutnu dinamiku prihvata i integracije readmisiranih državljana BiH.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.162.940,00 eura, od čega je njemački grant 800.000,00 eura, a preostalih 362.940,00 eura osigurat te Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i njegov implementacijski partner, entiteti i lokalni nivo vlasti.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 10.11.2023.

Naslov: Redakcija