Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 21. septembra 2023. godine 11. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

13.09.2023.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 11. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 21. septembar 2023. godine, sa početkom u 12.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje zapisnika 10, 5. hitne i 6. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1786/23 od 11. 8. i 17. 8. 2023. (prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1793/23 od 15. 8. i 8. 9. 2023. (prvo čitanje);
 5. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-1784/23 od 11. 8. 2023;
 6. Razmatranje interpelacije poslanika: Šerifa Špage, Edina Ramića, Midhata Čauševića, Šemsudina Dedića, Safeta Keše, Nermina Mandre, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Denijala Tulumovića, Milana Dunovića, Vlatka Glavaša, Zlatana Begića, Jasmina Emrića i Elvise Hodžić, broj: 01-50-1-1840/23 od 23. 8. 2023;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1365/23 od 23. 8. 2023;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića, broj: 01-50-1-1431/23 od 23. 8. 2023;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Darka Babalja, broj: 01-50-1-1576/23 od 23. 8. 2023;
 10. Poslanička inicijativa, predlagač: poslanici Aida Baručija, Sabina Ćudić i Predrag Kojović, broj: 01-50-1-1910/23 od 1. 9. 2023;
 11. Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, predlagač: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-34-1-312-1/23 od 4. 9. 2023.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 08.09.2023.

Naslov: Redakcija