Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period 2021-2023. godina

13.08.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 132. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period 2021-2023. godina koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ovim programom planirano je postepeno uravnoteženje javnih finansija u naredne dvije godine, a definisane su mjere i period fiskalnog prilagođavanja koji bi trebao da obezbjedi stabilnost javnih finansija i poslije 2023. godine. U narednom periodu planirano je i formiranje Centralne jedinice za finansijski nadzor javnih preduzeća, za praćenje javnih preduzeća pomoću finansijskih i nefinansijskih pokazatelja učinka, kao što su finansijska solventnost, efikasnost poslovanja (operativna marža itd.), te broj zaposlenih (udio plata u izdacima i fluktuacija zaposlenih). Takođe, planirano je i uvođenje funkcije utvrđivanja i praćenja procjene i upravljanja fiskalnim rizicima u okviru Ministarstva finansija, uključujući i rizike vezane za poslovanje javnih preduzeća. Prilikom izrade nacrta dokumenta razmatrana su makroekonomska kretanja, kao i rizici usljed pojave pandemije i potencijalni izazovi u predstojećem periodu, na koja utiču i privredna kretanja spoljnotrgovinskih partnera koja se odnose i na ostvarenje planiranih budžetskih okvira u srednjoročnom periodu.

U periodu 2022-2023. godina, prema planiranim okvirima budžeta za nivo budžetskog sistema Republike Srpske planirano je smanjenje budžetskog deficita na nivo od 34.5 miliona KM u 2022. godini, dok se u 2023. godini planira budžetski suficit u iznosu od 158.7 miliona KM.

Na osnovu urađenih projekcija za period 2022-2023. godina, javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosiće 5,343.5 miliona KM i 5,311.0 miliona KM (43.8% i 41.5% BDP-a), respektivno.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskiih reformi za period 2022-2024. godina. U skladu sa Smjernicama Evropske komisije, ovaj program u predstojećem srednjoročnom periodu treba da obuhvati identifikaciju glavnih strukturnih izazova i analizu preporuka za konkurentnost i inkluzivni rast, izvještaj o implementaciji zajednički usvojenih smjernica za politike i reformskih mjera iz prethodnih godina i identifikaciju, prioritizaciju i formulaciju ključnih reformi, posebno onih koje podržavaju oporavak nakon krize koju je izazvao Covid-19.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-juni 2021. godine.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2021. godine iznosio je 4.565.948 hiljada KM i veći je za 866.367 hiljada KM, odnosno za 23,42% u odnosu na isti period 2020. godine, kada je je iznosio 3.699.581 hiljada KM.

U prvih šest mjeseci 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine došlo je do porasta izvoza i uvoza Republike Srpske. Ukupan uvoz Republike Srpske u prvih šest mjeseci u 2021. godini povećan je za 19,91%, dok je izvoz povećan za 28,09% u odnosu na isti period 2020. godine.

Najveći spoljnotrgovinski partneri Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2021. godine bili su: Srbija (16,48%), Italija (14,86%), Hrvatska (10,21%), Njemačka (9,72%), Slovenija (9,37%), Austrija (5,28%) i Kina 4,16%).


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 12.08.2021.

Naslov: Redakcija