Zastava Srbije

VLADE DRŽAVE I ENTITETA BIH MEĐU NAJNETRANSPARENTNIJIMA U EVROPI: Ne poštuje se zakonima uređen princip javnosti rada organa izvršne vlasti

13.06.2023.


Iako je dugogodišnja evropska praksa da su sjednice vlada otvorene za javnost, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj i entitetske vlade, kao i Savjet ministara BiH, ubjedljivo su najnetransparentniji u regionu, i vrlo vjerovatno u Evropi.

Za razliku od regiona i Evrope, u Bosni i Hercegovini vlade ne objavljuju ni materijale o kojima raspravljaju, a sve češća praksa Savjeta ministara BiH je da čak ni dnevni red ne objavlju do pred samu sjednicu.

"Nama nisu dostupni čak ni dokumenti koji budu usvojeni usvoje, a da ne govorimo o tome da ih ne objavljuju prije nego što odluče. To je situacija koja otežava rad novinara, ali i javnosti, jer građani nemaju pristup dokumentima koje vlast usvaja u interesu istih tih građana", rekao je za "Nezavisne novine" Vladimir Šušak, novinar BHT-a.

Kaže da takva praksa vlada u BiH otvara mnoge sumnje i da se ne može tvrditi, ali može se sumnjati da se nešto krije te da za demokratsko društvo nije dobro te da neobjavljivanje materijala i odluka koje se donesu sigurno nije do kapaciteta, jer koliko ih ima, taj razlog se sigurno može isključiti.

Kada je riječ o regulativi, Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 1/1994, 8/1995, 58/2002, 19/2003, 2/2006 i 8/2006) u članu 17. kaže: "Vlada Federacije osigurava javnost rada", dok u Zakonu o Vladi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008) u članu 46. piše: "Vlada može odlučiti da sjednica Vlade bude otvorena za javnost". Kada je riječ o Savjetu ministara BiH, u Zakonu o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 38/2002, 30/2003, 42/2003, 81/2006, 76/2007, 81/2007 i 24/2008) , u članu 21 stoji: "Savjet ministara obezbjeđuje javnost svoga rada."

I Slobodan Popadić, novinar "Euroblica", kaže da se kompletna izvršna vlast u BiH ponaša kao Izvršni komitet nekadašnje KPJ te da gotovo ništa od onoga što je na njihovom dnevnom redu nije dostupno javnosti.

"Čak ni u nazivu tačaka dnevnog reda ne može se zaključiti o čemu se radi, a u saopštenjima za javnost nakon sjednica o mnogim stvarima nema ni traga ni glasa. Oni se ograđuju na način da će zakoni koje utvrde biti dostupni javnosti kada ih upute u parlamente, ali to nije argument. Prvo, svaki korak treba da bude dostupan javnosti, a ne samo završni. Drugo, u vladama se razmatraju akti koji nisu zakoni i koji ne idu pred poslanike. Neki idu u 'Službeni glasnik', kome nemaju svi građani pristup, jer se u Srpskoj plaća. Novinarima je to veliki problem, jer moraju da šalju pitanja, da zovu sagovornike i gube dragocijene minute, umjesto da to vrijeme troše za pametnije stvari", rekao je Popadić za "Nezavisne novine".

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 10.06.2023.

Naslov: Redakcija