Zastava Srbije

ZAVRŠEN NACRT STRATEGIJE PRAVNE ZAŠTITE INTERESA BIH U VEZI SA PITANJEM ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOG NUKLEARNOG GORIVA NA TRGOVSKOJ GORI: Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice

13.06.2022.


Nacrt strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjem odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori je završen i uskoro bi trebalo da bude upućen Savjetu ministara na usvajanje, izjavio je Srni član Pravnog tima za Trgovsku goru Nemanja Galić.

“Dokument je upućen ministru Košarcu i uskoro bi trebalo da bude upućen na usvajanje Savjetu ministara”, rekao je Galić, dodajući da se strategija sastoji iz četiri cjeline.

Prema njegovim riječima, prva cjelina je pregled činjeničnog stanja koji su izradili na osnovu dokumentacije koju su dostavili svi relevantni akteri u BiH koji su se bavili ovim pitanjem.

“Činjenično stanje nije bilo dosad na takav način nigdje obuhvaćeno, pa se iz mnogo različitih izvora došlo i do njega. Na osnovu tog činjeničnog stanja smo utvrdili da li je došlo do kršenja međunarodnih obaveza Hrvatske i dali smo analizu relevantnih konvencija i pravila međunarodnog običajnog prava, što čini drugi dio strategije. U tom smislu smo donijeli neke zaključke”, dodao je Galić.

On ističe da se treći dio dokumenta odnosi na procesne mogućnosti, odnosno šta sve BiH može da preduzme povodom eventualnih kršenja međunarodnih obaveza Hrvatske ili njihovih budućih kršenja.

“Četvrti dio, koji je možda kao operativni najvažniji, jeste akcioni plan, odnosno zaključci i naši prijedlozi institucijama BiH šta dalje činiti povodom svega toga”, istakao je Galić.

On je nije mogao da kaže o daljim koracima, prije nego što Savjet ministara, odnosno BiH, odluči šta će dalje sa tim.

Galić je dodao da je možda i došlo do male zabune javnosti oko toga da se čeka na neku tužbu po završetku rada Pravnog tima.

“Uglavnom, imamo nekoliko aktivnosti koje dalje predlažemo u tim zaključcima. O tužbi protiv Hrvatske je u ovom trenutku preuranjeno govoriti”, istakao je Galić.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško”, kao i postojeći institucionalni otpad, odlaže u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.

Planirano odlagalište radioaktivnog otpada je u neposrednoj blizini Novog Grada u Republici Srpskoj, što je oko 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode “Una” i ugrozilo bi više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke.

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice jer bi time bilo ugroženo zdravlje stanovnika u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une, kao i životna sredina.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 11.06.2022.

Naslov: Redakcija