Zastava Srbije

PREPORUKA TURISTIČKIM AGENCIJAMA U RS ZA UPLAĆENA PUTOVANJA: Turističke agencije da ponude potrošaču zamjensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u cijelosti ili djelimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije u tekućoj godini

13.05.2020.


Turističkim agencijama u Republici Srpskoj, zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, preporučeno je da ponude zamjenska putovanja ili izvrše povrat novca za putovanje koje nije realizovano zbog pandemije izazvane virusom korona.

Zaključkom je preporučeno da turističke agencije ponude potrošaču zamjensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u cijelosti ili djelimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije u tekućoj godini.

Kako se navodi, preporuka je da turističke agencije zamjensko putovanje tretiraju kao novo turističko putovanje, kojim se zamjenjuje nerealizovano.

"U obzir se uzima putovanje koje je u cijelosti ili djelimično uplaćeno od strane potrošača i čija vrijednost nije niža od prodajne cijene ili iznosa koji je potrošač uplatio. Pored toga, preporučeno je i da turistička agencija pruži mogućnost potrošaču da zamjensko putovanje iskoristi u periodu od jedne godine od dana uručenja ponude agencije, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine, kao i mogućnost da zamjensko putovanje bude realizovano na drugoj destinaciji", precizira se u zaključku

Turističkim agencijama, kako je saopšteno, preporučuje se da potrošaču, ukoliko se odluči za povrat iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je otkazao zamjensko putovanje, izvrše povrat uplaćenih sredstava, a što će se odvijati u skladu s mogućnostima turističke agencije i najkasnije u roku od 14 dana, počevši od 31. decembra 2021. godine.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nataša Martić, 08.05.2020.

Naslov: Redakcija