Zastava Srbije

AKCIONI PLAN ZA PROVEDBU PRIORITETA IZ MIŠLJENJA EVROPSKE KOMISIJE DO SREDINE JUNA

13.05.2020.


Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija predsjedavao je 4. sjednicom Kolegija za evropske integracije, koja je održana u Sarajevu.

Na sjednici je istaknuto da su evropske integracije strateško opredjeljenje BiH, te da zajedničkim djelovanjem svih nivoa vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima i dosljednom primjenom mehanizma koordinacije, BiH može nastaviti rad na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u EU.

U skladu sa tim, Kolegij za evropske integracije je zadužio Komisiju za evropske integracije da do 30. juna 2020. godine pripremi Metodologiju izrade Programa integrisanja BiH u Evropsku uniju, u skladu sa principima Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, te da je dostavi Kolegiju za evropske integracije na razmatranje.

Takođe, s ciljem ubrzanja procesa pristupa BiH Evropskoj uniji, Kolegij za evropske integracije je zadužio Komisiju za evropske integracije da do 15.6.2020 pripremi Akcioni plan za realizaciju ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji i dostavi ga Kolegiju za evropske integracije.


IZVOR: Vebsajt Klix, 07.05.2020.

Naslov: Redakcija