Zastava Srbije

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA PRI UVOZU NOVIH ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH AUTOMOBILA: Predviđeno je da se carinska stopa na uvoz u BiH novoproizvedenih automobila, koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15 na pet odsto za hibridna vozila, te sa pet odsto na nula carinsku stopu na automobile na električni pogon

13.04.2022.


Izradili smo Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila, koji treba da bude usvojen do 31. decembra ove godine, rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

"Završili smo proces e-konsultacija te su zatražena mišljenja nadležnih institucija prije upućivanja u dalju proceduru. Većina mišljenja na prijedlog odluke je dosad dostavljena i ona su pozitivna, međutim još očekujemo odgovor određenih nadležnih institucija, te se nadamo da će u što skorijem roku i to biti dostavljeno. Nakon toga Ministarstvo će odluku uputiti Savjetu ministara BiH na razmatranje i usvajanje", naglasio je Košarac.

Naime, Prijedlogom odluke predviđeno je da se carinska stopa na uvoz u BiH novoproizvedenih automobila, koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanji sa dosadašnjih 15 na pet odsto za hibridna vozila, te sa pet odsto na nula carinsku stopu na automobile na električni pogon.

"Primjenom povoljnije carinske stope stimulisao bi se uvoz ove vrste automobila, od čega bi BiH imala višestruku korist, kako s aspekta smanjenja zagađenja vazduha i zaštite životne sredine, tako i s aspekta podizanja stepena bezbjednosti saobraćaja", pojasnio je Košarac.

Dodao je da ova odluka doprinosi izjednačavanju tržišnih uslova za sve uvoznike i distributere u BiH, bez obzira na to gdje se proizvode vozila brenda koji zastupaju.

"Takođe, odlukom bi se izvršila i harmonizacija carinskih stopa koje se primjenjuju prilikom uvoza novoproizvedenih automobila u BiH sa carinskim stopama koje se primjenjuju u regionu prilikom uvoza ovih proizvoda", ukazao je Košarac.

Haris Muratović, predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori FBiH, istakao je da trenutno još ništa nije urađeno ni realizovano po ovom pitanju, ali postoje pozitivne najave.

"Što se tiče ukidanja carina, ima pomaka, ali još nemamo krajnji stav. Još treba da odluče Ministarstvo finansija BiH po ovom pitanju te Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Nakon što oni iskažu svoj stav, ova odluka se upućuje Vijeću ministara BiH i oni će tada glasati", objasnio je Muratović.

Na pitanje kada očekuje da ova odluka bude usvojena i realizovana, Muratović odgovara da bi trebalo u toku ove godine, jer su realizovane sve pretpostavke koje je trebalo da se dese.

"Imamo neke pozitivne najave i u vezi sa subvencijama za ekološki prihvatljiva vozila, prvenstveno u Federaciji BiH. Planirano je oko milion KM za ovu subvenciju. Takođe, Fond za zaštitu okoliša FBiH je i dosad imao subvencije za električne punionice i nadamo se da će to biti i za električne automobile", naveo je Muratović.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nemanja Vukojević, 11.04.2022.

Naslov: Redakcija