Zastava Srbije

MINISTARSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE I REGIONALNU SARADNJU RS: Održana Radionica "Tehničko zakonodavstvo Crne Gore i infrastruktura kvaliteta"


Predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za državnu upravu Reublike Srpske, održali su 12. aprila 2016. godine, Radionicu na temu: "Tehničko zakonodavstvo Crne Gore i infrastruktura kvaliteta", u velikoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.

U uvodnom dijelu radionice obratila se pomoćnik ministra za evropske integracije u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, gospođa Radmila Dragišić, koja kaže da je radionica namijenjena službenicima u republičkim organima uprave koji učestvuju u definisanju javnih politika i izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti "Slobodnog kretanja roba" i nadležnim inspekcijskim organima Republike Srpske.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija i tehničke podrške radu Koordinacionog tijela za infrastrukturu kvaliteta proizvoda i usluga u Republici Srpskoj, od 2011. godine kontinuirano razvija saradnju sa nadležnim institucijama infrastrukture kvaliteta, kako iz BiH, tako i iz zemalja u regionu, a sve u cilju unapređenja oblasti tehničke regulative u Republici Srpskoj, povećanju konkurentnosti domaće privrede, obezbjeđenja boljih uslova za izvoz domaćih proizvoda, zaštite potrošača u Republici Srpskoj i veće bezbjednost proizvoda koji se plasiraju na domaće tržište.

Takođe, od 2011. godine veoma značajnu saradnju u ovoj oblasti Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju ostvarilo je sa Sektorom za infrastrukturu kvaliteta i bezbjednost proizvoda na tržištu u Ministarstvu privrede Republike Srbije, a od ove godine započela je saradnja i sa kolegama koji su nadležni za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.

U tom kontekstu, a u saradnji sa ekspertima za oblast infrastrukture kvaliteta Ministarstva ekonomije Crne Gore, su za službenike u Vladi Republike Srpske organizovani Okrugli sto na temu: "Iskustva Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom u oblasti - Poglavlja 1 "Slobodno kretanje roba" i Radionica "Tehničko zakonodavstvo Crne Gore i infrastruktura kvaliteta". Predavači su Dragan Vukčević i Ana Martinović, eksperti za oblast infrastrukture kvaliteta i članovi radnih tijela između Crne Gore i EU, te članovi Grupe za pregovaračko Poglavlje 1 – Slobodno kretanje roba.

Cilj ova dva događaja je prenos znanja i iskustava Crne Gore iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji u oblasti Poglavlja 1 - Slobodno kretanje roba, odnosno procesa priprema i ispunjavanja kriterijuma za početak pregovora o Poglavlju 1, ali i donošenja tehničkih propisa Crne Gore usaglašenih sa zahtjevima slobodne trgovine i zahtjevima i propisima Evropske unije.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 12.4.2016.