Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 12. aprila 2016. godine nastavljena 11. redovna sjednica Narodne skupštine - Razmotreno više nacrta zakona


Jedanaesta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je 12. aprila 2016. godine u Banjaluci razmatranjem Nacrta zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj.

Kako je kroz primjenu Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008, 59/2008 i 40/2011) u praksi došlo do nejasnoća zakonska rješenja je trebalo prilagoditi stvarnim potrebama građana, zbog čega se i pristupilo se izradi novog zakona o pravosudnom ispitu.

Prvenstveno, bilo je potrebno mijenjati odredbe Zakona koje se tiču uslova za polaganje pravosudnog ispita. U tom pogledu, ovim Nacrtom zakona se, kao jedan od uslova za polaganje ispita, propisuje dvije godine radnog iskustva za lica koja su to iskustvo stekli na pravnim poslovima u sudu, tužilaštvu, advokaturi, notarijatu, Pravobranilaštvu, te za lica koja su to iskustvo stekla u organima uprave, privrednim društvima i drugim pravnim subjektima.

Takođe, jedan od razloga za donošenje novog Zakona odnosi se na umanjenje novčane naknade koju kandidati obavezno uplaćuju prilikom polaganja ispita. Navedena naknada, prema važećim odredbama, uplaćuje se u iznosu od 1.000 KM. Izmjenama Zakona propisuje se da poseban akt o visini naknade donosi ministar, kojim će se naknada propisati u iznosu od 800 KM.

Ovim zakonom propisano je da su bračni supružnik i dijete poginulog ili nestalog borca Republike Srpske oslobađeni od plaćanja naknade za polaganje pravosudnog ispita.

Izvršena je i izmjena na način da se upravno-pravna i radno-pravna oblast tretiraju kao jedna oblast, u cilju konstruktivnijeg pristupa ispitu, ali tako da neće uticati na kvalitet znanja kandidata koji polaže pravosudni ispit.

Uvidom u evidenciju koju vodi Ministarstvo pravde, a poredeći broj kandidata koji su u proteklom periodu polagali pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde Republike Srpske, utvrđeno je da se veliki broj kandidata opredjeljuje za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva pravde FBiH i Ministarstva pravde BiH, upravo iz razloga koji su predmet izmjena u ovom Zakonu.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o radnim odnosima u državnim organima i Nacrt zakona o izmjenama Zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, kojim je predviđeno ukudanje "bijelog hljeba" za izabrana lica u državnim organima i za funkcionere lokalne samouprave.

11. redovna sjednica biće nastavljena 13. aprila 2016. godine, sa početkom u 10 časova.


Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 12.04.2016.