Zastava Srbije

PROCES ODOBRAVANJA BANKARSKIH KREDITA

13.03.2024.


Iako se prilikom procesa dobijanja kredita kao najveći problem ističe brojna papirologija i dostavljanje velikog broja informacija koje su potrebne banci, postoje i drugi, bitniji faktori koji će uticati na to da li će vam banka odobriti kredit.

Potrošačke kredite je relativno lako dobiti, a obično klijent i žiranti samo treba da ispune jedan obrazac i daju izvod o primanjima, no, banke donose svoju odluku za odobravanje kredita na osnovu dosta faktora.

Kreditni odbor može u procesu odobravanja da razmotri visinu prihoda, podatke o zaposlenju i istoriju otplate ranijih kredita, a banka odobrava ili odbija aplikaciju na osnovi ovih informacija.

No, čak i ako je aplikacija odbijena, moguće je da se ponovo prijavite. Kada je aplikacija odobrena, banka će odrediti kamatnu stopu, a u principu, za one za koje postoji veći kreditni rizik kamata je viša nego za one s nižim kreditnim rizikom. Žirant ima odgovornost za ukupan posuđeni iznos, a ako zajmoprimac bankrotira, svi žiranti su jednako odgovorni i dijele odgovornost za otplatu.

No, bitno je znati da ćete teško dobiti kredit sa lošom kreditnom istorijom, jer neadekvatna kreditna sposobnost znači da ste već kreditno zaduženi.

Osim toga, na kreditnu sposobnost uticaće i to da li ste nekome žirant.

Kreditnu istoriju možete poboljšati samo ako redovno izmirujete sve postojeće obaveze prema banci. Neredovna komunikacija sa bankom samo će stvoriti dodatne probleme u otplati i pogoršati kratkoročnu i dugoročnu kreditnu sposobnost. Sva kašnjenja prijavljuju se kreditnom registru i tako utiču na buduću kreditnu sposobnost. No, značajan faktor je koliko dugo poslujete sa bankom, a urednost i dužina poslovanja predstavljaju značajan faktor prilikom donošenja odluke o kreditnoj sposobnosti.

Ako se desi da u određenom trenutku ne budete mogli da izmirite kreditne obaveze, savjetuje se da se u ovakvim situacijama odmah obratite banci. Tako može da se ugovori reprogram kredita putem produženja roka otplate kredita i/ili uvođenjem grejs perioda. Takođe, objedinjavanjem svih obaveza, po više različitih plasmana, moguće je refinansirati dug.

Realizacijom nekog od modela za nastavak urednog izmirivanja obaveza sprečava se produbljivanje problema i produžavanje kašnjenja, a time i njegovo evidentiranje u izvještaju kreditnog registra. Na taj način sprečavaju se mogući problemi kod narednih zaduživanja.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne Nikolina Aleksić, 11.03.2024

Naslov: Redakcija