Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. 12. 2023. godine

13.03.2023.


Put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji u fokusu je Programa rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu, koji je jednoglasno usvojen na sjednici, uz određene korekcije.

Aktivnosti će, među ostalim, biti usmjerene na bolje i efikasnije korištenje, kako postojećih institucionalnih kapaciteta tako i iskustava zemalja u okruženju koje su ostvarile napredak ili su već postale punopravne članice evropske porodice, kao i na bolju informiranost i stvaranje atmosfere za veću podršku javnosti evropskim reformama u BiH.

Vijeće ministara BiH planira raditi na omogućavanju veće iskoristivosti fondova Evropske unije, posebno u svjetlu IPA-е III, te na intenziviranju institucionalnog dijaloga s Evropskom unijom.

Strateški ciljevi Vijeća ministara BiH u 2023. godini bit ćе ostvareni putem devet tematskih i sadržajnih cjelina koje osim evropskih integracija uključuju saradnju s NATO-om, vladavinu prava, sigurnost, reformu javne uprave, makroekonomsku poziciju i ekonomiju u dijelu nadležnosti Vijeća ministara BiH, vanjsku trgovinu i ekonomske odnose, promet i veze te područje ljudskih prava, izbjeglica, mladih i zaštite manjina.

Istovremenoo su prioriteti jačanje regionalne, bilateralne i multilateralne saradnje, a u posebnom poglavlju predstavljene su javne investicije planirane godišnjim programom rada Vijeća ministara BiH

Zakoni i podzakonski akti planirani godišnjim Programom rada Vijeća ministara BiH usmjereni su kako na usklađivanje sa zakonodavstvom EU-a tako i na stvaranje boljeg pravnog okvira gotovo u svim oblastima, od pravosuđa, državne službe, javnih nabavki, akciza, indirektnog oporezivanja, prometa, kibernetičke sigurnosti, ljudskih prava, sigurnosti hrane, tržišta vina, poljoprivrede, slobode pristupa informacijama, digitalizacije, Javnog RTV sistema, do razvojne i humanitarne pomoći i usklađivanja regulative poštanskog prometa.

DOP I NACRT PRORAČUNA

Vijeće ministara BiH razmatrat će naknadno Dokument okvirnog proračuna institucija (DOP) Bosne i Hercegovine za period 2023. - 2025. godine i Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, s obzirom na to da zbog vanrednih obaveza članova Vijeća ministara BiH sjednica nije nastavljena u popodnevnim satima, kako je bilo planirano.

Tada će se Vijeće ministara BiH izjašnjavati i o prijedlozima tri odluke, i to o visini osnovice za obračun plaće i o visini regresa za godišnji odmor zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu, kao i o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

BiH I HRVATSKA ZAJEDNO U PROJEKTU REKONSTRUKCIJE MOSTA BRČKO – GUNJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) i Gunja (RH) na M-14.1 (BiH)/(DC 214 (RH).

Prema sporazumu, Bosna i Hercegovina i Hrvatska troškove rekonstrukcije mosta snosit će u jednakim dijelovima po 50 %, odnosno BiH će osigurati oko 5 miliona KM, s obzirom na to da su ukupni troškovi njegove rekonstrukcije, prema do sada raspoloživim podacima, procijenjeni na oko 10 miliona KM.

Istovremeno je sporazumom definirano da će svaka od država potpisnica na svom državnom području plaćati troškove izgradnje ili prilagođavanja prilaznih cesta do mosta.

Brčko distrikt BiH snosio je dio troškova za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Prijedlog sporazuma, s izvještajem o pregovorima, bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

DONACIJA CRVENOM KRSTU/KRIŽU BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o prijenosu prava vlasništva nad stalnim sredstvom kojom se Ministarstvu sigurnosti omogućava da bez naknade prenese pravo vlasništva motornog vozila marke Fiat Ducato na Društvo Crvenog krsta/križa BiH.

S obzirom na to da Crveni krst/križ pruža pomoć stanovništvu BiH i migrantima koji borave u našoj zemlji te da je iskazao potrebu za kombi vozilom, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, odlučilo mu je donirati ovo specijalizirano kombi vozilo.

BESCARINSKI UVOZ ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA I U OVOJ GODINI

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. 12. 2023. godine, čime se nastavlja primjena ranije donesene odluke.

Podsjećamo da je Vijeća ministara BiH na svojoj 54. sjednici u julu prošle godine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ukinulo carine na uvoz električnih automobila u BiH i značajno smanjilo s 15 % na 5 % carinske stope za uvoz hibridnih automobila, a s rokom važenja do kraja prošle godine.

Radi se o uvozu u BiH novoproizvedenih automobila koji nemaju preferencijalni status robe iz zemalja s kojima BiH ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini.

Ova mjera je konkretna finansijska podrška građanima te javnom i privatnom sektoru za kupovinu i uvoz te vrste automobila, s ciljem smanjenja zagađenja zraka i bolje zaštite okoliša te podizanja sigurnosti u prometu.

Porast uvoza električnih i hibridnih vozila u BiH omogućit će otvaranje novih radnih mjesta kod ovlaštenih trgovaca ili servisa i rast ulaganja u električne punionice, što bi se pozitivno odrazilo na ubrzanje realizacije projekta električnih punionica, čija je priprema u tijeku.  

Vijeće ministara BiH na ovaj način želi doprinijeti dekarbonizaciji kao jednom od ključnih stupova Zelene agende za Zapadni Balkan u borbi protiv klimatskih promjena.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA IZRADU NOVOG PRAVILNIKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o čuvanju i uništavanju oduzete opojne droge, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora, uz korekcije na sjednici.

Predstavnici nadležnih državnih i entitetskih institucija te sudova u BiH, koji su imenovani u ovu radnu grupu, dužni su u roku od godinu dana sačiniti izmjene i dopune ovog pravilnika i prijedlog dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje. Cilj je unaprijediti pravni okvir za čuvanje i uništavanje oduzetih opojnih droga.

UTVRĐENI PLANSKI IZNOSI PRIHODA OD RUTNIH NAKNADA ZA 2022.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o utvrđivanju planskih iznosa prihoda ostvarenih po osnovu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (rutne naknade) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Prema utvrđenom planskom iznosu u bazi en-route sredstava za 2022. godinu, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHANSA) bi trebalo pripasti 64.797.711,00 KM, uključujući i troškove Eurocontrola u iznosu 2.973.643,00 KM, Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) 2.385.515,00 KM te Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (CCL) 6.535.034,00 KM.

Utvrđeni planski iznosi baza troškova podliježu mehanizmu prilagođavanja kako bi se osigurao konačni povrat samo stvarnih troškova usluga i zavisit će od obima ostvarenog prometa u zračnom prostoru BiH za 2022. godinu.

NAKNADE ZA OPERATORE ZRAKOPLOVA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o visini naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku s aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Prema ovoj odluci, operator zrakoplova obvezan je Direkciji za civilno zrakoplovstvo (BHDCA) uplatiti naknadu po prevezenom putniku u odlasku s aerodroma u BiH u iznosu od 3 KM. Izuzetno, naknada se ne plaća za tranzitne i putnike u transferu, putnike s određenim besplatnim i beneficiranim kartama, posadu, djecu do dvije godine, putnike na letovima s vojnim pozivnim znakom, kao i na državnim i na letovima koji su registrirani kao prijevoz za vlastite potrebe.

Istodovremeno je operator zrakoplova obavezan BHDCA-u uplatiti naknadu u iznosu od 40 KM po toni prevezene robe/tereta u redovnom i povremenom (čarter) zračnom prijevozu u odlasku s aerodroma u BiH, izuzev za tranzitne pošiljke robe/tereta i pošiljke robe/tereta oslobođene plaćanja usluga prijevoza.

Utvrđene naknade razmjerne su visini istovrsnih naknada u zemljama u okruženju, imajući u vidu odnos broja aerodroma s kojih se vrši prijevoz putnika i robe/tereta, kao i odnos broja odlazećih putnika i količine prevezene robe.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se po isteku 30 dana od objave u zrakoplovnim publikacijama BiH (AIP).

TUŽILAŠTVU BiH 370.000,00 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobrenju 370.000,00 KM Tužilaštvu Bosne i Hercegovine iz tekuće rezerve za period januar - mart 2023. godine.

Sredstva su namijenjena za isplatu plaća i naknada zaposlenim u Tužilaštvu BiH u prvom kvartalu ove godine jer nije usvojen budžet institucija BiH za 2023.

Korekcija plaća tužiocima i drugom stručnom osoblju propisana je Zakonom o plaćama i naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, dok je odgovarajući rast plaće drugim zaposlenicima u Tužilaštvu BiH propisan Metodologijom o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda.

VIŠE TURISTA U BiH

Na sjednici je usvojena Informacija o stanju u sektoru turizma u Bosni i Hercegovini, sa sugestijama na sjednici, u kojoj se navodi da je za osam mjeseci prošle godine ostvareno 962.897 dolazaka turista i 2.167.603 noćenja, dok je u cijeloj 2021. godini zabilježeno 960.383 posjeta i 2.230.920 noćenja.

Postotak stranih turista u ovom periodu, navodi se u Informaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, iznosio je 63 %, a vodeće zemlje po broju dolazaka turista u BiH su: Hrvatska, Srbija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Turska, Slovenija, Saudijska Arabija i Njemačka.

U prošloj zimskoj sezoni oboreni su dosadašnji rekordi posjećenosti olimpijskih planina, o čemu govore primjeri Jahorine sa 153 dana skijanja, na 48 kilometara staza, uz pomoć čak 12 instalacija vertikalnog transporta, i Bjelašnice sa 135 skijaških dana, uz povećanje broja korisnika i prihoda za više od 30 %.

U Informaciji se naglašava da u BiH ima značajne prednosti kada su postpandemijski trendovi u pitanju – raznolikost prirodnih bogatstava, rijeke, more i planine koje zbog izuzetno čistog zraka predstavljaju zračne banje te postoji mogućnost razvijanja individualnog i outdoor turizma, što u ovom trenutku predstavlja primat nad masovnim turizmom.

Vijeće ministara BiH je zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da u skladu sa svojim nadležnostima u saradnji s nadležnim entitetskim i institucijama i Brčko distrikta BiH poduzima aktivnosti za unapređenje turizma u BiH.

BiH POD OKRILJEM EU-a U REGIONALNIM PROJEKTIMA ZA UBLAŽAVANJE HBRN RIZIKA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova o učestvovanju Bosne i Hercegovine u regionalnim projektima za ublažavanje hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnih (HBRN) rizika putem inicijative HBRN centara izvrsnosti Evropske unije (EU), sa sugestijom na sjednici.

Informacija sadrži listu projekata u kojima Bosna i Hercegovina učestvuje i doprinosi regionalnoj i vlastitoj sigurnosti i pripravnosti te postiže benefite u jačanju kapaciteta za odgovor na različite sigurnosne rizike, uključujući terorizam ili veće akcidente uzrokovane prvenstveno nenamjernim ili namjernim djelovanjem čovjeka.

Riječ je o tri projekta: “Jačanje medicinske pripravnosti i sposobnosti za odgovor na HBRN incidente”, “Povećanje zaštite i sigurnosti kritične infrastrukture u državama SEEE i CA regije” i “Jačanje mjera biološke sigurnosti i biološke sigurnosti na prvoj liniji u SEEE regiji”.

Projekte vodi Evropska unija radi jačanja kapaciteta za odgovor na definirane rizike kako na području svojih članica tako i na području država koje nisu članice.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će putem imenovane državne kontakt-osobe (NFP) osigurati sveobuhvatni nadzor nad koordinacijom projektima i horizontalnu koordinaciju za provedbu projekata inicijative HBRN centara izvrsnosti Evropske unije.

Zaključcima usvojenim na današnjoj sjednici data su zaduženja nadležnim ministarstvima i tijelima uprave uključenim u projektne timove, s ciljem uspješnije provedbe projekata u kojima učestvuje Bosna i Hercegovina.

ORUŽANE SNAGE BiH U HUMANITARNOJ OPERACIJI U TURSKOJ

Vijeće ministara BiH upoznato je s Izvještajem Ministarstva odbrane o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u humanitarnu operaciju nakon potresa u Republici Turskoj.

Jedinica privremenog sastava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sastavljena od specijalista za traganje i spašavanje i prevodilaca upućena je 10. februara 2023. godine u Tursku, radi pružanja pomoći pri otklanjanju posljedica razornog potresa koji je pogodio ovu zemlju, u skladu s prethodno donesenim zaključkom Predsjedništva BiH.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova data je saglasnost za imenovanje Fritzschea Clemensa na poziciju odbrambenog atašea Republike Austrije u BiH.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 10.03.2023.

Naslov: Redakcija