Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Donijete odluke o izboru članova zajedničkih komisija oba doma PSBiH iz Predstavničkog doma i o imenovanju članova delegacija PSBiH iz Predstavničkog doma

13.03.2023.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 3. hitnoj sjednici donio je Odluku o izboru članova zajedničkih komisija oba doma PSBiH iz Predstavničkog doma.

Iz ovog Doma, u Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH izabrani su poslanici Sanja Vulić, Slavko Matić, Jasmin Imamović, Darko Babalj, Milan Dunović i Šerif Špago.

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH iz Predstavničkog doma izabrani su poslanici Milorad Kojić, Predrag Kožul, Albin Muslić, Sabina Ćudić, Šemsudin Mehmedović i Darko Babalj.

Iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj izabrani su Nihad Omerović, Ermina Salkičević – Dizdarević, Šemsudin Dedić, Nermin Mandra, Čedomir Stojanović i Mladen Bosić.

U Zajedničku komisiju za evropske integracije iz Predstavničkog doma izabrani su poslanici Miroslav Vujičić, Mia Karamehić – Abazović, Saša Magazinović, Predrag Kojović, Denijal Tulumović i Branislav Borenović.

U Zajedničku komisiju za administrativne poslove iz Predstavničkog doma izabrani su Obren Petrović, Nebojša Radmanović, Marinko Čavara, Denis Zvizdić, Vlatko Glavaš i Amor Mašović.

Iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju za ljudska prava izabrani su poslanici Ljubica Miljanović, Vlatko Glavaš, Midhat Čaušević, Aida Baručija, Milan Petković i Rejhana Dervišević.

Usvojena je i Odluka o imenovanju članova delegacija PSBiH iz Predstavničkog doma.

Za članove Interparlamentarne grupe BiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Marinko Čavara, Denis Zvizdić, Ermina Salkičević – Dizdarević, Mladen Bosić, Safet Kešo i Miroslav Vujičić.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope (PSVE) iz Predstavničkog doma imenovani su Darijana Filipović, Saša Magazinović, Sabina Ćudić i Branislav Borenović. Za zamjenike članova Delegacije PSBiH u PSVE iz Predstavničkog doma imenovani su Mladen Bosić, Mia Karamehmedović – Abazović, Miroslav Vujičić i Šemsudin Dedić.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (PSOSCE) iz Predstavničkog doma imenovan je poslanik Albin Muslić.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza (PSNATO) iz Predstavničkog doma imenovan je poslanik Obren Petrović.

Za članove Delegacije PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) imenovani su poslanici Predrag Kožul, Aida Baručija i Mira Pekić.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Rejhana Dervišević i Vlatko Glavaš.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM) imenovani su poslanici Rejhana Dervišević i Amor Mašović.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Nermin Mandra, Mladen Bosić i Zlatan Begić. Za zamjenika članova ove Delegacije iz Predstavničkog doma imenovan je poslanik Nenad Grković.

Usvojena je i Odluka o imenovanju članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. Iz Predstavničkog doma u ovu Komisiju imenovani su poslanici Slavko Matić, Denis Zvizdić i Mira Pekić.

Usvojena je i Odluka o imenovanju članova Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Komisiju iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Ermina Salkičević – Dizdarević, Predrag Kožul i Milan Petković.

Predstavnički dom usvojio je i Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Aida Baručija, Milorad Kojić i Darijana Filipović.

Usvojen je i Zaključak o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma PSBiH radi provođenja procedure za imenovanje dva zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, čiji je predlagač Zajednički kolegij oba doma PSBiH. U ovu Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH iz Predstavničkog doma imenovani su poslanici Nermin Mandra, Darijana Filipović i Miroslav Vujičić.

Dom je usvojio i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH. Usvajanjem ove Odluke u Komisiju za vanjske poslove Predstavničkog doma imenovan je poslanik Nihad Omerović umjesto poslanika Denisa Zvizdića, a u Komisiju za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH umjesto poslanika Nihada Omerovića imenovana je poslanica Mia Karamehić – Abazović


IZVOR: Vebsajt Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, 09.03.2023.

Naslov: Redakcija