Zastava Srbije

PRAVILNIK O CIJENI DOKUMENATA O VOZILU I CIJENI OZNAKA ZA OBILJEŽAVANJE VOZILA: Omogućeno registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registarskih tablica

13.02.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Pravilnik o cijeni dokumenata o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se definira visina naknade za registriranje oldtimer vozila i korištenje prenosivih registarskih tablica, što do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim licima.

Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registarske tablice, kao i za registarske tablice za oldtimer vozila iznosi 20 KM.

Ostale naknade su na nivou iz 2009. godine i kreću se od 5,00 KM za izdavanje potvrda o vlasništvu vozila i registraciji te za izdavanje i korištenje oznaka za obilježavanje vozila - stiker naljepnice, kao i za registarske tablice za obavljanje pokusne vožnje, dok naknada na ime izdavanja knjižice potvrda o korištenju prenosivih tablica iznosi 10,00 KM. Visina naknada za izdavanje registarske tablice za motorno vozilo iznosi 20,00 KM, a naknada za registarske tablice za priključno vozilo, motocikl i bicikl s motorom 10,00 KM. Na istom nivou kao i ranije ostale su naknade za registarske tablice za vozilo DKP-a, misije, i međunarodne organizacije u BiH i iznose 30,00 KM, kao i za registarske tablice za privremeno registrirano vozilo 50,00 KM.

Visina novčane naknade za izdavanje svih ovih oznaka u slučaju njihovog gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja u tolikoj mjeri da ne mogu više služiti svrsi identična je visini naknade za njihovo izdavanje.

Novčane naknade uplaćuju se na Jedinstveni račun trezora BiH. Od ukupno prikupljenih sredstava 30 % predstavlja prihod budžeta institucija BiH, a 70 % pripada nadležnim tijelima za registraciju motornih vozila.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH” kada prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 09.02.2024.

Naslov: Redakcija