Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA RS: Propisuje se da se nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika mogu otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta i to samo ako su iscrpljene sve mogućnosti lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju dijete, a da imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva

13.02.2024.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, po hitnom postupku, s ciljem dodatne zaštite imovinskih prava i interesa djeteta.

Ministarstvo pravde Srpske je kao obrađivač ovog zakona primilo više inicijativa udruženja građana čiji je primaran cilj djelovanja zaštita porodice i djece za izmjenama člana 335. Porodičnog zakona, koji se odnosi na ograničavanje raspolaganja imovinom kada su u pitanju novčana sredstva djeteta.

Ove inicijative su obrazložene da ova novina u porodičnom zakonodavstvu dovodi do niza poteškoća u primjeni kod organa starateljstva, u bankarskom sektoru (raspolaganje štednjom), kao i kod roditelja.

Podsjećamo da zaštita imovinskih prava i interesa djeteta nije novina u pravnom sistemu Srpske. Još 1979. godine u Porodičnom zakonu tadašnje SRBiH bilo je predviđeno rješenje da roditelji mogu raspolagati imovinom djeteta (pokretnim stvarima veće vrijednosti i nepokretnosti), samo kada je to za potrebe djeteta, a isto rješenje je preuzeto i u Porodičnom zakonu iz 2002. godine.

Ministarstvo pravde, kao obrađivač Porodičnog zakona, odnosno članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi ovog zakona su inicijativu razmotrili i prepoznali kao opravdanu ali ne iz razloga što "ograničavanje raspolaganja imovinom kada su u pitanju novčana sredstva djeteta" nije u skladu sa Ustavom Srpske, već iz razloga poteškoća u samoj primjeni.

Dakle, član 335. zakona je izmijenjen na način se u stavu 3. i 4. propisuje da se nepokretnosti, prava veće vrijednosti i vrednije stvari iz imovine maloljetnika mogu otuđiti ili opteretiti samo radi izdržavanja, liječenja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnog djeteta i to samo ako su iscrpljene sve mogućnosti lica koja su po zakonu dužna da izdržavaju dijete, a da imovinom maloljetnog djeteta roditelji mogu raspolagati samo uz prethodnu saglasnost organa starateljstva.

Izvršene su i druge korekcije u svrhu unapređenja porodičnopravnih odnosa ili su u funkciji korekcija i usaglašavanja postojećih rješenja.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona, po hitnom postupku će, u narednom periodu, biti upućen u i skupštinsku proceduru.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 08.02.2024.

Naslov: Redakcija