Zastava Srbije

ODRŽAN SASTANAK PODODBORA ZA PRAVDU, SLOBODU I BEZBJEDNOST IZMEĐU EU I BIH

12.12.2022.


Šesti sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između EU i BiH održan je 8. i 9. decembra 2022. godine, a u skladu sa usvojenim rasporedom održavanja šestog ciklusa sektorskih pododborâ i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Ispred institucija Republike Srpske sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva saobraćaja i veza, Gender centara - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske, te Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Predstavnici nadležnih institucija u BiH su sa predstavnicima Evropske komisije razgovarali o ostvarenom napretku u posljednje dvije godine u ispunjavanju obaveza proisteklih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH u oblastima:

  • Funkcionisanje pravosuđa;
  • Ratni zločini;
  • Politika borbe protiv korupcije;
  • Borba protiv organizovanog kriminala;
  • Sprovođenje zakona i pravosudna saradnja;
  • Migracije, azil, upravljanje granicom; te
  • Osnovna prava.

O ovim temama informacije su date i u prethodno pripremljenom dokumentu za diskusiju.

Pododbor za pravdu, slobodu i bezbjednost između EU i BiH jedan je od sedam zajedničkih radnih tijela EU i BiH formiranih za praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, koji je stupio na snagu od 1. juna 2015. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, 08.12.2022.

Naslov: Redakcija