Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POKRENUT JEDNOGODIŠNJI PROJEKAT IZRADE PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U BIH


U Sarajevu je 11. oktobra 2016. godine, u organizaciji Svjetske banke, počela trodnevna radionica o temi "Nacionalna procjena rizika od pranja novca", čime je pokrenut jednogodišnji projekat izrade procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH.

Ekspert Svjetske banke Klaudio Stroligo rekao je da je ova međunarodna finansijska institucija jedan od donatora procesa procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, zajedno sa Ambasadom Velike Britanije i organizacijama UN.

"Daćemo vam alat da uradite taj posao i pomoći, ali to je proces koji traži od BiH i svih 49 institucija uključenih u proces da same urade procjene rizika. Moraćete donijeti akcioni plan i strategiju borbe, što je šansa da mijenjate sistem i popravite ga", poručio je Stroligo.

Navodeći da će se projekt odvijati u tri faze, Stroligo je rekao da 70 ljudi iz različitih institucija prisustvuje radionici, što je za početak projekta veoma dobro.

"Regija je rizična po različitim krivičnim djelima kojima se stvara imovinska korist, odnosno po pranju novca. Pitanje je koliko je dobra mreža za sprečavanje pranja novca i mreža koja se bavi represijom, odnosno hvatanjem počinilaca tog krivičnog djela", kaže Stroligo.

Prema njegovim riječima, percepcija javnosti je da je BiH, zbog specifičnosti, izložena problemu finansiranje terorizma. "Koliko je velik problem izmjeriće naši eksperti, uz vašu pomoć. Nakon godinu dana biće poznati rezultati", rekao je Stroligo.

Zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić rekao je da je BiH napravila iskorak u ovim oblastima, sa zakašnjenjem u nekim stvarima.

"Prepoznati smo od monitoring timova Radne grupe za finansijske aktivnosti /FATF/ i Komiteta stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma /MANIVAL/ i nismo najlošiji. Možda je to proizvoljno iznesena ocjena iako imamo problema i propusta", kaže Krešić.

On je dodao da je BiH poslije 15 godina donijela odluku o provođenju Rezolucije 1323 i da je još 2012. godine FATF u preporukama sugerisao BiH da se krene u proceduru izrade procjene prijetnje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

"Idemo u dobrom pravcu i došli smo do određenih rješenja", ističe Krešić.

Iz Delegacije BiH u Manivalu podsjećaju da je prošle godine BiH bila na "sivoj listi" Manivala i FATF-a.

"U septembru 2015. nakon predstavljanja Izvještaja o stanju u BiH, BiH je sklonjena sa sive liste Manivala i sada je u redovnom procesu izvještavanja. U septembru ove godine naš izvještaj je usvojen i pozitivno ocijenjen. Od juna 2015. BiH je na sivoj listi FATF-a i treba donijeti akcioni plan, te do kraja godine izvršiti preporuke FATF-a", kažu u Delegaciji BiH.

U radionici učestvuju članovi radne grupe i podgrupa za izradu procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH iz više od 50 institucija u BiH.

Radionica je organizovana u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije u Sarajevu, OEBS-om, UN kancelarijom za borbu protiv droge i organizovanog kriminala /UNODC/ i Ministarstvom bezbjednosti BiH.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 11.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772