Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA U ORGANIMA VLASTI U FBIH: Nacrt zakona povučen iz parlamentarne procedure

12.09.2023.


Vlada FBiH povukla je u proteklom periodu iz parlamentarne procedure Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u FBiH.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Admir Čavalić kaže da će tražiti informaciju o vraćanju nacrta u parlamentarnu procedure te je objavio član 14. zakona koji se odnosi na angažman srodnika, a za koji je naveo da pretpostavlja da je postao sporan.

U ovom članu stoji da zapošljavanje srodnika u istom organu vlasti u kojem nosilac javne funkcije vrši dužnost ili u organu nad čijim radom vrši direktan nadzor predstavlja sukob interesa nosioca javne funkcije.

Nosilac javne funkcije ne smije koristiti svoj položaj za privilegovanje lica pri zapošljavanju i ostvarivanju njihovih drugih prva iz radnopravnog statusa.

Nosilac javne funkcije ne smije vršiti nadzor nad radom srodika niti odlčudivati o njegovom radnopravnom statusu, pravima i obavezama.

Čavalić je ukazao da je nact povučen jer je navedeni član postao sporan.

"U ovom obliku jednostavno nije dovoljno fleksibilan odnosno 'ne nudi širinu' pri djelovanju i sadašnjem/budućem kadriranju. Na narednoj sjednici federalnog parlamenta ću tražiti informaciju o tome kada je planirano vraćanje ovog Nacrta u parlamentarnu proceduru, sa zahtjevom da se član 14. obavezno sačuva - pritom aplejujem na građane FBiH, organizacije civilnog društva i druge kolege političare da pratimo kako ovaj član nacrta ne bi misteriozno nestao u nacrtu ili pak tokom javne rasprave do prijedloga", naveo je Čavalić.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 09.09.2023.

Naslov: Redakcija